Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nickel content
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 159--166
PL Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy składu chemicznego w mikroobszarach badano zmiany morfologii i składu chemicznego węglików w stopie typu vitalium, o różnej zawartości niklu, w stanie lanym. Wykazano, że w stanie lanym cząstki węglików wykazują dwoistą budowę - występują w [...]
EN Changes of morphology and chemical compositions of carbides in vitalium type cobalt alloy in dependence of nickel's capacity were investigated on the base of SEM and EDX results. It was found that alredy in cast condition particles of carbides occured in massive or in lamelar form. The fractions of [...]
2
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (l0, 20, 30 i 40 mg Cd . kg[do -1] gleby) na zawartość niklu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego, rzodkiewki i facelii w warunkach stosowania dodatku kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu do gle[...]
EN This study aimed at determining the effect of the contamination of soil with cadmium (10, 20, 30 and 40 mg Cd . kg[to -1] of soil) on the nickel content in the above-ground portions and roots of oat, maize, yellow lupine, radish and phacelia when compost, brown coal, lime or bentonite was added to [...]
3
80%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2018 Vol. 58, no. 3 183--190
PL Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w głównej mierze zależy od osnowy, zatem od składu chemicznego, kinetyki krzepn[...]
EN In the technology of ductile iron manufacture, graphite precipitates take the form of spheroids, and this shape has the least harmful effect on cast iron mechanical properties. The strength of ductile iron depends mainly on its matrix, and hence on the chemical composition, solidification kinetics a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last