Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neodymium magnet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 119--130
PL W artykule zaprezentowano budowę oraz główne własności czujnika APS 536, który jest używany do pomiaru słabych pól magnetycznych. Wyznaczone zostały charakterystyki czułości w kierunkach X i Y czujnika transduktorowego przy znanym zaburzeniu, którym był magnes neodymowy. Informacja o jego czułości c[...]
EN The paper presents the construction and the main properties of APS sensor 536, which is used for measuring weak magnetic fields. Sensitivity characteristics have been determined in the X–and Y–axis flux gate sensor at a known disorder, which was a neodymium magnet. Information about the sensitivity [...]
2
84%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rezultaty badań optymalizacyjnych geometrycznych wymiarów systemu magnetycznego generatora elektrycznego przy wykorzystaniu magnesów ferrytowych i neodymowych.
EN The paper presents results of research on optimization of geometrical measurements of magnetic system of electric generator using ferrite and neodymium magnets.
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 70--73
PL Istotnym problemem dla firm energetycznych jest kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego, wpływa na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. W artykule przed[...]
EN Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an induction meter is a significant problem of energy companies. Such a magnet, which is drawn close to the induction metering system, affects it operation falsifying its indications and damaging it permanently. The artic[...]
4
84%
Recykling
2015 nr 3 24--27
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 9 124--129
PL Kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie silnym polem magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej stanowi istotny problem dla przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań skutków zastosowania magnesu neodymowego objawiających się przede wszystki[...]
EN Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an inductive electricity meter is a significant problem of energy companies. The article presents the results of test of the effects of the application of neodymium magnets in the form of: a negative energy measurement er[...]
6
84%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 4 27--38
PL W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych, zrealizowanych w ITG KOMAG, dotyczących wykorzystania magnesów neodymowych w sprzęgłach. Opisano przebieg badań trzech wariantów sprzęgła magnetycznego, wytworzonego techniką druku 3D. Omówiono uzyskane wyniki, sformułowano wnioski oraz kierunki dalsz[...]
EN The results of research projects on using the neodymium magnets in clutches realized in KOMAG are presented. Testing procedure of three variants of magnetic clutch obtained by additive manufacturing technology (3D printing) is described. The results are analysed and conclusions regarding the directi[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last