Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neighbourhood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Decision Making in Manufacturing and Services
EN In the paper, we consider a problem of scheduling a set of tasks on a single processor. Each task must be preprocessed before it can be started on a processor. The efficiency of preprocessing is variable, i.e., the rate of the task preprocessing depends on the amount of continuously divisible resour[...]
2
75%
Architecturae et Artibus
PL Wspólnota mieszkańców - termin związany ze środowiskiem lokalnym, sąsiedztwem - wydaje się mało atrakcyjny dla architektów. Dziś, po latach narzucanego kolektywizmu, możemy jednak obserwować oddolne próby budowy lokalnych wspólnot mieszkańców. Badaniami objęto wybrane przejawy takich działań w kraju[...]
EN Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of bu[...]
3
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 61 7-15
EN The paper describes the idea of searching the space of 2D cellular automata rules using the graphs of connections. Nodes are the "one" cells in the configurations for which the rule takes the value "1". Branches of a graph connect all "ones" in given configuration. The same graph when only rotated o[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono formy przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania, które sprzyjają wytwarzaniu więzi między mieszkańcami a ich środowiskiem. Tereny zielone, jak skwery, deptaki, miejsca rekreacji dzieci i osób starszych, w zależności od swojej formy, mogą być predyktorem przywiązania [...]
EN This paper considers which forms of public spaces in residential environments favour to generate the bond between people and place. Green areas such squares, promenades, places of children's recreation, and places for older people, depending on their form, can be the predictor of place attachment. L[...]
5
75%
Fundamenta Informaticae
EN In a previous paper we formulated and analyzed the structure of neighborhoods of cellular automata in an algebraic setting such that the cellular space S is represented by the Cayley graph of a finitely generated group and the neighbors are defined as a semigroup generated by the neighborhood N as a[...]
6
75%
Fundamenta Informaticae
EN This paper generalizes the notion of symmetrical neighbourhoods, which have been used to define connectivity in the case of sets, to the wider framework of complete lattices having a sup-generating family. Two versions (weak and strong) of the notion of a symmetrical dilation are introduced, and the[...]
7
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 95--97
8
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono model dyskretny uogólnionego problemu przydziału. Model ten reprezentuje określone problemy przydziału zadań do środków. Dla badanego NP-trudnego problemu optymalizacji dyskretnej zaproponowano sześć algorytmów konstrukcyjnych szeregowania listowego oraz, jako algorytm popraw, [...]
EN In the paper the discrete model of generalized assignment problem is presented. For investigated NP-hard discrete optimization problem we give detailed description of six constructive algorithms and as improving algorithm the tabu one with short and long term memory. Numerical results of improving p[...]
9
75%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 1 16--29
PL W artykule opisano zgłaszane i wybrane projekty czterech pierwszych edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (2013–2016 r.) pod kątem proponowanych przez ich autorów zmian w krajobrazie wrocławskich osiedli. W tym celu zaklasyfikowano projekty do jednej z trzech kategorii: (1) projekty wpro[...]
EN The article presents submitted and selected projects from the first four editions of Wrocław Civic Budget (2013–2016) in relation to their potential significance to the landscapes of Wrocław’s neighbourhoods. The projects were classified into three groups: (1) projects introducing a new object[...]
10
63%
Fundamenta Informaticae
EN The problem considered in this paper is the extension of an approximation space to include a nearness relation. Approximation spaces were introduced by Zdzisaw Pawlak during the early 1980s as frameworks for classifying objects by means of attributes. Pawlak introduced approximations as a means of a[...]
11
45%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 127--129
PL W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sz[...]
EN In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qual[...]
12
38%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last