Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  necking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN Simulations of tube hydroforming processes require a reliable prediction of the occurrence of plastic instabilities, which are limiting the maximum feasible expansion of the formed tube. To determine the onset of necking, as one of the important instabilities in hydroforming, the use of forming limi[...]
2
88%
Computer Methods in Materials Science
PL Przedmiotem pracy jest odkształcalność graniczna stali austenitycznych. Zaobserwowano, że odkształcalność przy dwuosiowym rozciąganiu, gdy dwa naprężenia główne są dodatnie, nie jest wyznaczana przez lokalne tworzenie się szyjki, ale przez pękanie wywołane przez ścinanie w kierunku grubości blachy. [...]
EN The forming limits of austenitic stainless steel sheets were studied. It was found that the observed limit of straining in stretch forming, when both of the principal stresses are positive, is not set by localized necking, but instead by shearing fracture in the through thickness direction. Thus, th[...]
3
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono wyniki doświadczalne dotyczące wpływu kąta roboczej części narzędzia oraz względnych grubości ścianki rury i rodzaju stali na możliwość obciskania zwężek rurowych o różnych kształtach oraz wpływu tych parametrów na zmianę wymiarów zwężek i wielkość sił nacisku. Niektóre uzyskane wyniki[...]
EN Some of the experimental results of the influence, mentioned in the above title, are compared to the calculated ones, on the ground of the formulae of literature, showing their good convergence.
4
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Koncepcja bezciągadłowego ciągnienia wymaga rozciągania walcówki w zakresie wydłużenia równomiernego między rolkami napędzanymi z różną prędkością. W procesie tym walcówka jest przeciągana najpierw przez strefę nagrzewania a następnie przez strefę chłodzenia. Plastyczność stali węglowych jest analiz[...]
EN The dieless drawing concept involves the stretching of a rod between capstans driven at different speeds, with the elongation not exceeding the uniform, or necking elongation. Such elongations are enhanced when rod is pulled through a heating zone followed by quenching. The dieless drawability of ca[...]
5
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 10 486-490
PL Przedstawiono wyniki doświadczalne dotyczące możliwości kształtowania zwężek rurowych wykonanych ze stali R35 i K18, mających zastosowanie w armaturze przemysłowej, za pomocą dwóch metod: obciskania oraz walcowania poprzecznego szczękami o wewnętrznej powierzchni kształtującej, na walcarce profilowe[...]
EN There are presented the experimental results of testing the ability of forming reducing pipes of steel R35 and K18, applied in industrial fittings, by means of two methods: necking and transverse rolling with jaws of internal forming surface on a profile eccentric rolling mill WPM-120. The studies s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last