Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 425
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawigacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł w skrótowej formie porusza problem bezpieczeństwa żeglugi z rejonie instalacji offshore jakimi są farmy wiatrowe. We wstępie nakreślone są ekonomiczne aspekty eksploatacji farm wiatrowych; w dalszej części takie elementy nawigacyjnego bezpieczeństwa jak oznakowanie, strefy bezpieczeństwa, wp[...]
EN Article in short form presents some problems of maritime safety in such offshore installations as windfarms are. Some economic aspects of windfarms exploitation are shortly sketched at the beginnings. Next, such navigational issues as an identification, marking, boundaries and effects on routing are[...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 47-78
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 79-96
4
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 12 101-106
PL W artykule omówiono kluczowe zagadnienia związane z analizą informacji potrzebnych do zaplanowania trasy statku uszkodzonego z rejonu awarii do portu schronienia.
5
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 35-51
6
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
7
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 24-33
8
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
9
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
PL Artykuł zawiera prezentację koncepcji aktywnego systemu nadzoru ruchu statków. Istotne novum proponowanego systemu, polega na zapewnieniu dwustronnej wymiany informacji nawigacyjnych pomiędzy jednostkami systemu a centrum brzegowym. System ten może być szczególnie przydatny w rejonach o dużym natęże[...]
10
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
11
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 34-45
12
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 195-214
13
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2003 Z. 14 63-74
14
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
15
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
16
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
PL W artykule przedstawiono badania rzeczywiste przeprowadzone za pomocą dalmierzy laserowych, których przedmiotem było porównanie bezpieczeństwa przejścia pod mostem Długim w Szczecinie dwóch grup wielkościowych statków żeglugi śródlądowej. Bezpieczeństwo przejścia określono w oparciu o kryterium praw[...]
17
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 181-194
18
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
PL Zwiększająca się ilość dostępnych informacji oraz wzrost złożoności stosowanych systemów technicznych na statku morskim sprawiają że zarządzanie informacją oraz podejmowanie na tej podstawie decyzji, zwłaszcza w sytuacjach złożonych, trudnych, np. awaryjnych, może przerastać możliwości decydentów. J[...]
19
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 66-76
20
100%
Reports on Geodesy
1999 z. 3/44 283-196
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last