Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 138
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 4 26--28
PL W tym numerze prezentujemy II część materiału informacyjnego i fotograficznego przedstawiającego dalsze etapy budowy 12,2 kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 8 pomiędzy miejscowościami Polichno i Wolbórz pod Łodzią.
2
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 6 26--33
PL Nawierzchnia drogi stanowi najbardziej widoczną wizytówkę drogowców, choć tak naprawdę sama droga składa się z wielu warstw. Najbardziej powszechne w świecie nawierzchnie asfaltowe (ponad 90%) mają od wielu już lat alternatywną technologię w postaci dróg z betonu cementowego. W naszym kraju proporcj[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 42--47
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania za pomocą MES (metody elementów skończonych) połączeń dyblowych betonowych nawierzchni spoczywających na sprężystym podłożu. Podano podstawy obliczeń analitycznych połączeń dyblowych. Zaprezentowano przykład ilustrujący nowe możliwości modelow[...]
EN The article presents some problems of FEM (Finite Element Method) modelling of the dowel connections of concrete road slabs on elastic foundations. The basis of the analytical calculation of dowel connections has been presented. The illustrative example of new possibilities with the use of solid 3D [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2002 Z. 9 (154) 135-138
5
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 50--52
PL Betonowe nawierzchnie dróg to standard w wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce, pomimo wielu zalet betonu, przez wiele lat był on rzadko stosowany do budowy dróg. Jednak coraz częściej zaczynają pojawiać się betonowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Za ich budową przemawiają nie[...]
EN Concrete road pavement is a standard in many countries of Western Europe. In Poland, concrete has been rarely used for road construction, despite its numerous advantages. However, sections of motorways, expressways and local roads with concrete pavement are becoming to be constructed. Not only high [...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 56-61
PL W artykule opisano technologię betonu opartą na zastosowaniu grysów granitowych w połączeniu zarówno z dodatkami tradycyjnymi chemii budowlanej (plastyfikator i domieszka napowietrzająca), jak i chemii opartej na polimerach, a także poruszono aspekty wykonawcze z wykorzystaniem układarek betonu meto[...]
EN The paper describe concrete technology based on granite grit mixed with both traditional chemical additives (plasticizer and air entrainers) as well as additives based on polymers and shows also practical aspects of using concrete pavers with "formsfree" method.
7
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 26-27
PL Z roku na rok dynamicznie rośnie ruch samochodowy na drogach, dlatego przy budowie autostrad i dróg ekspresowych priorytetem powinny być wieloletnia trwałość, jakość i niskie koszty utrzymania. Niestety większość polskich dróg wykonanych jest w tzw. nawierzchni podatnej, czyli asfaltowej, na której [...]
EN Every year vehicle traffic on roads grows dynamically, therefore the priorities for the construction of motorways and expressways should be their long-term durability, quality and low maintenance costs. Unfortunately the majority of Polish roads are constructed in the so called flexible pavement tec[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2008 Z. 14 (164) 129-134
9
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 4 56-58
10
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 16-18
11
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 4 22-25
12
80%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono dwa najnowsze rozwiązania z zakresu technologii nawierzchni betonowych, opracowane w Wielkiej Brytanii. Pierwsze z nich - system struktury nawierzchniowej ECOPAVE - związane jest z zagadnieniem zapewnienia bardziej ekonomicznych struktur nawierzchni betonowych. Prace objęły przygotowan[...]
EN Two recent advances in concrete pavement technology in the UK are presented, one - known as ECOPAVE - for the provision of more economic concrete pavement structures, and the other for the creation of optimum safety conditions on concrete road surfaces. The project involved developing a high streng[...]
13
80%
Materiały Budowlane
1998 nr 11 36-37
14
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 34--35
15
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 32--36
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania betonowych nawierzchni spoczywających na sprężystym podłożu za pomocą MES (metody elementów skończonych). Zaprezentowano przykłady ilustrujące nowe możliwości modelowania z wykorzystaniem objętościowych elementów skończonych 3D oraz elementów [...]
EN In the article titled „FEM Model of Concrete Road Slabs on Elastic Foundations”, authors presented some problems of FEM (Finite Element Method) calculations of concrete road slabs located on elastic foundations using solid 3D elements. The new modeling possibilities utilizing finite 3D solid and con[...]
16
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2007 nr (4) 272--290
EN In the article measurement of parameters of concrete surface is presented.
17
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 1 54-56
18
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2018 nr 1 62--66
19
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 5 32--34
20
80%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 3 21--23
PL Artykuł poświęcono zagadnieniu zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych, stosując podjeście proaktywne wynikające z założeń Asset Management. Autorka skupiła się na wyjaśnieniu, czym jest proaktywne zarządzanie i utrzymanie, na czym ono polega i wreszcie, kto może na tym zyskać. Artykuł przed[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last