Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  navigation radar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2010 No. 16 5-14
EN The paper describes theoretical fundamental of the connection between particular technical parameters of navigation radar and its effectiveness in variable hydrometeorological conditions - changes in detection ranges. The further part of the paper presents propositions for simulation assignment of r[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2277-2284
PL Wszechstronny i dokładny trening na lądzie, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków na morzu. Dzięki symulatorom nawigacyjnym, można szkolić załogi statków, nie narażając ich na niebezpieczeństwo. Szczególnie ważny jest trening w obsłudze radaru nawigacyjnego. Podczas pracy zostały porównane zobrazowania[...]
EN A versatile and accurate training on the land, lets reduce the number of accidents at sea. Thanks to navigational simulators, it is possible to train crews of ships, not exposing them to a danger. A training in the operation of the radar is particularly important. Comparison of radar depicting in Po[...]
3
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1399--1404, CD
PL Zasadniczym zagadnieniem w tworzeniu radarowego obrazu trójwymiarowego będzie sposób pozyskania informacji o trzeciej współrzędnej. Współczesne radary nawigacyjne są urządzeniami dwuwspółrzędnymi. Wzmocnienie wyświetlanego echa na obrazie radarowym jest uzależnione od powierzchni skutecznego odbicia[...]
EN This article presents methods for creating multidimensional radar presentation. Radar image distortion and problems related to the visualization of these images in the ECDIS have been described. The cardinal question in producing three-dimensional radar image display is a method of acquisition of in[...]
4
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono właściwości i przykłady różnych zastosowań radarów FMCW na bazie projektów realizowanych w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. Zaprezentowane morskie i lądowe aplikacje dotyczą radarów nawigacyjnych, kontroli wybrzeża, kontroli płyty lotniska oraz radarów pola walki[...]
EN This article presents properties and various application examples of FMCW radars based on projects implemented at Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (PIT). Presented maritime and land applications concern navigation, coastal surveillance radar, airport surface control radar and battlefield ra[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1392--1398, CD
PL Referat opisuje przybliżone zależności matematyczne określające możliwości wykrywcze radaru nawigacyjnego zainstalowanego na jednostce pływającej w funkcji jego parametrów technicznych i stanu morza oraz wyniki badań modelowych prawdopodobieństwa wykrycia takim radarem obiektów nawodnych na tle zakł[...]
EN Paper describes approximate mathematical formulas defining the detection capabilities of the navigational radar installed on vessel as a function of its technical parameters and state of the sea, and the results of model tests of the probability of detecting by such radar surface objects on the back[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last