Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 44-45
PL Zazielenianie miast to zadanie nie tylko dla samorządów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Przyroda w mieście opłaca się również przedsiębiorcom. Drzewa zwiększają sprzedaż, przyciągają klientów oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracowników.
2
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2012 nr 2(10) 90--96
EN In article are considered in the historical aspect the problem of the environment with the intensification of the architectural mastering of the planet and the deepening of the ecological disbalance.
RU V stat’e raccmatrivautsa v istoriceskom aspekte ekologiceskie problemy s tocki zrenia okruzenia estestvennoj prirody iskusstvennoj sredoj obitania v rajonah aktivnogo osvoenia planety celovekom i uglublenia ekologiceskogo disbalansa.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Pomiędzy światem przyrody a osiągnięciami wielu działów nauki, w tym mechaniki, istnieją ścisłe analogie. Ludzie od najdawniejszych czasów, obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie i naśladując je, umieli wykorzystać niektóre spostrzeżenia w praktyce. Mechanika rozumiana w całym swoim szerokim za[...]
EN There are very precise analogies between Nature and the achievements of many branches of science including mechanics. For time immemorial people have observed the phenomena of nature and following them, they have made use of some observations and found some applications. The basic definitions and cr[...]
4
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2010 Vol. 8, nr 6 109-114
PL Niewątpliwie związek natury i architektury to zagadnienie o wielu obliczach. Architektura jest zawsze zaburzeniem natury, powodem jej przynajmniej częściowej degradacji, a nawet zniszczenia. U progu XXI wieku bardzo modna w światowej dyskusji o architekturze stała się kwestia jej samowystarczalności[...]
EN Architecture is very often considered ecological whenever it uses nature as an element that adds variety to the facade and the interior of a building. In terms of technology and energy efficiency, this has very little to do with ecology, but as far as human psyche is considered, such a use of nature[...]
5
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 18-20
PL Organizmy na Ziemi, aby przetrwać musiały przystosowac sie do nieustannie zmieniającego się środowiska. Dzięki temu natura rozwiązała już wiele problemów, z którymi ludzie wciąż się zmagają. Biomimikra jest dyscypliną, która bada mechanizmy zachodzace w przyrodzie, a następnie przenosi je do naszego[...]
6
100%
Pneumatyka
2013 Nr 2 31--36
PL Ludzie od dawna zafascynowani byli rozwiązaniami natury. Na przestrzeni wieków szereg maszyn i rozwiązań technicznych ułatwiających pracę wzorowany był na rozwiązaniach już dawno stworzonych i przetestowanych przez przyrodę. Chcąc dalej przenosić te sprawdzone rozwiązania na grunt dzisiejszego przem[...]
EN People for long time have been fascinated by the solutions of the nature. Over the centuries a lot of machines and technical solutions was modeled on the solutions developed and tested by nature. In order to further transfer the best practices on the ground, Festo company decided to establish in 200[...]
7
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 267-271
PL Autor proponuje wyodrębnienie nowej dziedziny wśród nauk przyrodniczych - ochronę biosfery, dla której proponuje nazwę - geosozologia. Ta nowa dziedzina naukowa ma polegać głównie na: - badaniu wzajemnych oddziaływań społeczności ludzkiej i przyrody, - ocenie przyczyn i następstw antropogenicznego o[...]
EN The author proposes to separate a new scientific discipline among life sciences - protection of biosphere for which the term geosozology is proposed. This new scientific discipline will primarily be focused on: - investigating the mutual impacts of the humans and the nature, - assessing the reasons [...]
8
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 272-273
PL Negatywna antropopresja na środowisko przyrodnicze wywiera coraz większą jego destrukcję. Nie pozostaje to bez wpływu na ekologiczne warunki życia człowieka. Nauka interesuje się więc tym zagadnieniem w coraz większym stopniu. Jako opozycję przyjmuje się pozytywne oddziaływanie, nie może to jednak [...]
EN Negative anthropopression on natural environment causes its greater and greater destruction. This does not stay without the influence on ecological life conditions of the Man. The science is interested with this problem more and more. As the opposition a positive influence is accepted, it cannot how[...]
9
75%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 57-70
PL Na formę wizualną projektowanych parków miejskich w Polsce mają wpływ przede wszystkim dwa czynniki - współczesne tendencje projektowe oraz oczekiwania mieszkańców miast. Pierwsze zakładają wprowadzanie do kompozycji parkowych wyrazistych form przestrzennych. Użytkownicy parków oczekują zaś wyważony[...]
EN Visual form of planned city parks is affected mainly by two factors: contemporary landscaping tendencies and expectations of the citizens. The first assume implementation of expressivespatial forms into the composition while the second expect balanced forms based on natural values of parks. How do y[...]
10
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 15-17
PL W 2008 r. w Chaumont nad Loarą dzięki staraniom władz regionalnych stworzono Centrum Sztuki i Natury. Zastąpiło ono funkcjonujące tu nieprzerwanie od 1443 r. Międzynarodowe Konserwatorium Parków, Ogrodów i Pejzażu, którego działalność rozsławiły przed laty Festiwale Ogrodów.
11
75%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 1 87-101
EN The Article Analyzes the Correlation of People and Nature Portrayed in the Contemporary Painting from the Seas of Europe: Black Sea, Mediterranean and Baltic. Painting examples show symbolically that our life is governed by similar periodicity as the world of plants and animals. And simultaneously t[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Projekt Bath Spa Nicholasa Grimshawa wyznacza nową jakość rewitalizacji dzielnicy łaźni w południowo-zachodnim Londynie. Obserwujemy, jak sztuka wdziera się przestrzeń społeczną i urbanistyczną nowoczesnego miasta a architektoniczne dzieło przekracza granicę między miastem a naturą.
EN The project by Nicholas Grimshaw is a new quality of revitalization in the WS area of London. It shows us how art can penetrate social and urban space of the contemporary city and how the architectural work crosses the line between city and nature.
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Od samego początku człowiek wspiera się i czerpie z obserwacji natury. Nauka zajmująca się materiałami, strukturami, procesami powstałymi z inspiracji natury nosi nazwę biomimetyka. Biomimetyka stanowi drogę od biologii do inżynierii. Biomimetyka obejmuje również inne dziedzimy życia. Do bardzo ciek[...]
EN The purpose of this paper is to disseminate the knowledge of the biomimetic domain currently investigated łn materials science. An approach of designing and fabricating advanced materials necessarily includes biology because a remarkable properties of naturę materials and their capacity to molecular[...]
14
75%
Analityka : nauka i praktyka
2007 nr 3 39-41
15
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 34-35
PL Cięcie drzew podlegało i nadal podlega ustawicznym modyfikacjom. Wraz ze zmianami stosunku do przyrody, rozwojem nauk przyrodniczych oraz możliwości technicznych zmieniają się poglądy na temat technik cięcia i jego wpływu na drzewa.
16
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 4 92--103
PL Artykuł dotyka tematu odwiecznego przenikania się natury przyrody – procesów naturalnych warunkujących fizjonomię krajobrazu z naturą człowieka – twórcy kultury, kolejnej determinanty krajobrazowej. Asumptem do powstania artykułu jest interesujący przykład realizacji The City of Culture – Miasta Kul[...]
EN This article is about the ongoing subject of how to intertwine nature or the natural processes that determine the physiological aspects of a landscape together with human civilization – the creator of culture that has a subsequent impact on the landscape. The basis of this article was a very interes[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 3 41--42
PL Rozważając problematykę związaną z przestrzenią publiczną, przede wszystkim skupiamy się na jej formie, strukturze, rodzaju powiązań z otoczeniem oraz uwarunkowaniach przyrodniczych, jakim podlega. Ale nie zawsze dostrzegamy, że ta przestrzeń pełni też inną funkcję – jest elementem gry rynkowej, a t[...]
18
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 43--44
PL W poprzednich trzech artykułach próbowano przybliżyć założenia do zmian w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie ochrony szeroko rozumianej zieleni. Czas jednak nie stoi w miejscu, w związku z czym w trakcie publikacji cyklu artykułów poświ[...]
19
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2015 nr 1-4 5--10
EN The aim of the project was to design a small-to-medium size tension fabric structure to rejuvenate a chosen area on University campus. The structure was to have an aesthetic appeal, with the fabric membrane having a minimum lifespan of 15 years. The structure is an impressive culmination of a fourth[...]
20
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 162--168
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oświetleniem naturalnym światłem słonecznym architektury domów wolno stojących w kontekście natury. Jednorodzinne domy wolno stojące stanowiące większość zabudowy rozproszonej w polskim krajobrazie miast i wsi mają istotny wpływ na jakość przestrzeni i życia cz[...]
EN The article discusses matters associated with lighting the architecture of detached houses in the context of nature, using natural sunlight. Single-family detached houses, which constitute the majority of dispersed buildings in the Polish landscape of cities and villages, have a significant impact o[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last