Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural monument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 26-28
PL Pielęgnacja drzew lub krzewów, będących pomnikami przyrody które są zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, może nastąpić po uzgodnieniu zakresu prac z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Warto zastanowić się nad tym, który organ powinien odpowiadać za t[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 56--59
PL Pomniki przyrody są jedną z tych form ochrony przyrody, które mają długą tradycję w polskim systemie prawnej ochrony środowiska. Występowały one bowiem zarówno w Ustawie o ochronie przyrody z 1949 r. jak i Ustawie o ochronie przyrody z 1991 r.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W badaniach oceniono stan zdrowotny siedmiu drzew pomnikowych, stanowiących pozostałości ogrodów przy zabytkowych willach, pochodzących z początku lat 20. XX w. Obecnie dwa drzewa znajdują się w pasie drogowym, natomiast pozostałe objęte są ochroną, pozostając w granicach Przyrodniczo-Kulturowych Pa[...]
EN The aim of the study was to assess the state of health of 7 monumental trees which are the remains of gardens by the historic villas date back to the beginning of the 20s of the 20th century. Currently, 2 trees are located in the rightof-way, and the rest of the specimens are protected wh[...]
4
67%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Park Ocalałych w Łodzi jest współczesnym przykładem aranżacji zielonego pomnika pamięci dedykowanego ofiarom prześladowań okresu hitlerowskiej okupacji - poległym w Litzmannstadt Getto Żydom, których poprzednie pokolenia były szczególnie aktywne w budowaniu potęgi kulturowo-industrialno-wlókiennicze[...]
EN The Survivors. Park in Łódź is a contemporary example of a natural monument dedicated to the victims of Nazi occupation - the Jews who died in Litzmannstadt Ghetto and whose predecessors were particularly active in creating the cultural, industrial and textile power of Łódź in the 19th century, as w[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 162 (42) 102--128
PL W artykule zostały przedstawione wyniki ogólnej inwentaryzacji przyrodniczej i opisane zagrożenia antropogeniczne i przyrodnicze dla 53 istniejących pomników przyrody ożywionej na terenie Zielonej Góry. Stwierdzono nieliczne występowanie zagrożeń przyrodniczych, a największym zagrożeniem antopogenic[...]
EN The article presents current measurements of girth and assesment of natural and anthropogenic threats towards 53 natural monuments in Zielona Gora. The authors indicated few natural threats. The impact of road salt on several monuments during winter and spring was considered the most serious anthrop[...]
6
67%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł prezentuje poglądy dwóch pionierów myśli ekologicznej: Mariana Raciborskiego i Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Pierwszy z nich był autorem konserwatorskiego programu ochrony natury konceptualizującą wartości zjawisk i obiektów natury jako pomników przyrody. Drugi był autorem specjalnego ekolo[...]
EN The article presents the views of two pioneers of environmental thought: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski. The former was the author of a conservation programme of protecting nature which conceptualised valuable phenomena and objects of nature as natural monuments. The latter was the a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last