Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural hazards prevention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Sustainable Mining
EN In this article the test stand for determining the blast abilities of explosives in high pressure and temperature conditions as well as the initial results of the research are presented. Explosives are used in rock burst and methane prevention to destroy precisely defined fragments of the rock mass [...]
2
84%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 5 43--50
PL Metody ukierunkowanego szczelinowania skał (UHS – ukierunkowane hydroszczelinowanie skał i USS – ukierunkowane szczelinowanie strzelnicze), których istotą jest wytworzenie w górotworze szczelin dzielących warstwy skalne na bloki czy płyty o określonych wymiarach i kształtach powstały w latach 90. ub[...]
EN Methods of directed rock fracturing (UHS - directed hydraulic rock fracturing and USS – directed rock fracturing by blasting), the idea of which is the create of fractures in the rock mass dividing rock strata into blocks or slabs of specific dimensions and shapes, created in the 90s of the last cen[...]
3
84%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 122-125
PL W artykule przedstawiono występujące w kopalni zagrożenia naturalne oraz dokonano analizy kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz rodzajowym. Następnie omówiono poniesione koszty związane z profilaktyką zagrożeń naturalnych.
EN Natural hazards occurring in the Mine are presented and analysis of costs in calculation and generic systems is carried out. Next the costs connected with prevention are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last