Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasiąkliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porowatość i niska wodoszczelność betonu są mankamentami zmniejszającymi trwałość oraz izolacyjność jako warstwy ochronnej. Szczelność można poprawić stosując domieszki dodawane do mieszanki betonowej lub preparaty nanoszone na powierzchnię stwardniałego betonu.
EN The possibilities of elimination of water absorption and improvement of waterightness of concretes with admixtures have been tested. Old concretes with the tight agents have also been covered. These solutions qave the good improvement the properties of concrete.
2
100%
Cement Wapno Beton
PL Tradycyjne piaskobetony, z racji swoich właściwości mechanicznych i reologicznych, miały ograniczone zastosowanie. Możliwość uzyskania betonów drobnokruszywowych średnich wytrzymałości (BDSW) sprawiła, że materiał ten stał się atrakcyjny także ze względu na inne swoje cechy. Sensowne stały się badan[...]
EN Traditional sand concretes have limited use due to their mechanical and rheological properties. A possibility to produce medium strength fine aggregate concrete (BDSW) made this material quite attractive also because of its other properties. It has been rational to carry on the research work also on[...]
3
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 2 34
4
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 49-51
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu metody zagęszczania mieszanki betonu lekkiego na wytrzymałość na ściskanie i nasiąkliwość betonu. Jako wypełniacz organiczny zastosowano trzcinę pospolitą Phragmites pochodzącą z terenu Narwiańskiego Parku Narodowego oraz trociny z drzew iglastych. Do mineraliz[...]
EN The aim of the study was testing the possibility of application of fast growing species of common reed grass Phragmites australis, which is a vary common plant in Poland growing on waterlogged lands, as an organic filler in lightweight concrete. The paper presents experimental results of influence o[...]
6
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Poprzez badania wlaściwości betonów dojrzewających w obniżonych temperaturach określono stopień zabezpieczenia betonu przed skutkami zamrożenia przez stosowanie domieszek chemicznych. Wykazano, że zamrożenie w początkowym okresie dojrzewania betonu wykonanego bez domieszek i przestrzegania podstawo[...]
EN By testing of properties of concrete curing in lower temperatures, the level of its protection against frost damages by using of various chemical admixtures was determined. It was shown that freezing of concrete in the initial period of hardening (as an effect of lack of proper technological treatme[...]
7
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 19-20
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This paper presents the comparison of uncertainty in measurement for chosen test procedures in accordance with PN-78/B-06714 and European Norm. The uncertainties in measurment of analogical test procedures for the precise properties of aggregate were calculated. This report includes solely procedure[...]
9
75%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano wpływ rodzaju cementu na właściwości BWW. Zastosowano CEM l i CEM II/B-V oraz kruszywo bazaltowe. Oba rodzaje cementów pozwoliły na uzyskanie BWW o wytrzymałości bliskiej 90 MPa, które wykazały bardzo dobrą odporność na zamrażanie i rozmrażanie, także w obecności soli odladzającej. Mikrostru[...]
EN The influence of kind of cement on the properties of HSC was investigated. Two cements, namely CEM I and CEM II/B-V and basalt aggregate were used. Both cements gave HSC of strength of 90 MPa, which have shown excellent resistance to freeze-thaw test, also in the presence of deicing salt. Microstruc[...]
10
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 8 72-73
11
75%
Przegląd Budowlany
12
75%
Structure and Environment
EN The research was earned out to evaluate water absorption and strength of cement mortars with admixture of fly ashes. There have been presented experimental results of high and tow calcium fly ashes content and their combination on the physical properties of cement mortars. The tests were carried out[...]
13
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2018 Nr 26 19--32
PL Beton cementowy obok powszechnego zastosowania w budownictwie kubaturowym jest także podstawowym materiałem stosowanym w konstrukcjach inżynierskich. Płyty mostowe, przyczółki, podpory, estakady narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, szczególnie korozyjne działanie wody i mroz[...]
EN Cement concrete in addition to the widespread use in building construction is also the basic material used in engineering constructions. Bridge slabs, bridgeheads, supports and flyovers are exposed to adverse weather conditions, especially corrosive effects of water and frost. Instead of proven solu[...]
14
75%
Mosty
2011 nr 3 30--31
PL W realizowanych ostatnio kontraktach drogowych w budownictwie infrastrukturalnym właściwości betonów mostowych specyfikowane są głównie według dwóch norm - klasy wytrzymałości i według PN-EN 206-1 (1) oraz pozostałych właściwości, takich jak: mrozoodporność, wodoszczelność i nasiąkliwość według PN-B[...]
15
75%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 239--246
PL Badanie nasiąkliwości betonu, pomimo że jest oznaczeniem prostym technicznie budzi jednak dyskusje ze względu na poprawność uzyskiwanych wyników. Brak jednoznacznego opisu procedury badania powoduje, że wyniki uzyskiwane w różnych laboratoriach mogą nie być porównywalne. W referacie przedstawiono wy[...]
EN In spite of the fact that common concrete absorption tests are technically simple, the correctness of received results is still very disputable. The lack of unequivocal procedures makes it impossible to compare the results obtained in various laboratories. The paper presents the research results rec[...]
16
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 2 54-57
17
75%
Drogi i Mosty
2009 nr 2 63-85
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz skurczu betonów wykonanych z zastosowaniem aktywowanego mechanicznie krzemionkowego popiołu lotnego. Aktywowanie popiołu polegało na rozbiciu części ziaren, głównie ziaren większych oraz ziaren zawierających wewnątr[...]
EN The results of compressive strength, water absorption and shrinkage of concrete prepared with addition of mechanically activated siliceous fly ash are presented. The activation of fly ash was characterized by the breaking part of grains, mainly bigger grains and grains containing voids, As a consequ[...]
18
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 10 52-52
19
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 10 11-12
20
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Opracowano ciecze jonowe, o charakterze bardzo silnie hydrofobowym, które przenikając do struktury drewna zabezpieczają ją przed wnikaniem wody. Poprzez powierzchniowe naniesienie cieczy jonowej uzyskuje się drewno odporne przez długi czas na działanie wody oraz posiadające powierzchnię antyseptyczn[...]
EN Strongly hydrophobic ammonium ionic liquids penetrating the wood structure and protecting solid wood from water absorption were developed. By covering the surface of wood with ammonium ionic liquid the wood is hydrophobically and antiseptically protected for a long time. As it was mentioned above, s[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last