Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napowietrzna linia elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
EN The development of GPS-synchronized distributed measurement systems caused a significant progress in the identification of short circuits in overhead power lines for the purposes of inspection and repair. The usage of voltages and currents measured on both ends of a line as inputs for a localizer en[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 117--126
PL W artykule zaprezentowano metodę obliczenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną z uwzględnieniem zwisu przewodu linii. Zwis przewodu opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Porównano wyniki obliczeń z wynikami uzyskanymi metodą uproszczoną zakładającą, że przewód linii jest prostoliniowy i równ[...]
EN The paper presents a calculation method of the electric field under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. We compared the results of calculations with calculation results obtained by the application of a simplified method, assuming that [...]
3
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 90 245--254
PL W artykule zaprezentowano metodę obliczania natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną z uwzględnieniem zmienności rozkładu ładunku wzdłuż przewodu oraz zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Proponowane obliczenia opierają się na metodzie ładunków symulacyj[...]
EN The paper presents a method to calculate the electric field strength under an overhead power line, taking into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire sag, which is described by the catenary curve. The proposed calculations are based on the Charge Simulation M[...]
4
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 265--277
PL W artykule przedstawiono metodę obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego z uwzględnieniem zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natęż[...]
EN The paper presents a calculation method of the electric and magnetic field intensity under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. The calculations take into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire s[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 167--172
PL Przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych charakteryzują się małą sztywnością, małą masą i relatywnie małym tłumieniem, w związku z tym są bardzo podatne na działanie wiatru. Na skutek drgań wywołanych wiatrem występują w przewodach zmienne naprężenia dynamiczne, które decydują o trwałości[...]
EN Conductors of overhead power lines have a low stiffness, low weight and relatively low attenuation, therefore, they are very susceptible to the wind. As a result of vibrations caused by wind, the variable dynamic stresses are in the power lines and determine the durability of the power line. Reducin[...]
6
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 2 (65) 18--30
PL W artykule omówiono rodzaje i własności przewodowych stopów aluminium stosowanych na przewody do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Przedstawiono uzasadnienie wprowadzania nowych generacji przewodów wykorzystujących nowe rozwiązania materiałowe umożliwiające zwiększanie obciążalności prądow[...]
EN The article presents various types and properties of aluminum alloyed conductors used as a material for overhead power lines. It also presents the reason for implementing new generation of conductors, taking advantage of new solutions and enabling raising line current capacity. The analysis was carr[...]
7
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 131--142
PL W artykule przedstawiono optymalizację parametrów linii w celu minimalizacji wartości natężenia pola elektrycznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną przy pomocy algorytmu genetycznego (AG) oraz roju cząstek (PSO). Uwzględnia się zmienność rozkładu ładunków wzdłuż przewodów linii oraz zwis p[...]
EN The paper presents optimization of line parameters aimed at reducing the intensity of the electric field under overhead power line by taking into account the variation of charge distribution along the conductors as well as sag of overhead line with the use of genetic algorithm (AG) and particle swar[...]
8
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 5 (116) 22--23
PL W artykule przedstawiono zastosowanie słupów kompozytowych w budowie linii napowietrznych elektroenergetycznych. Przedstawiono cechy charakteryzujące słupy kompozytowe, które pomogą rozwiązać problemy w dotychczasowych rozwiązaniach i poprawią bezpieczeństwo i wygląd napowietrznych linii elektroener[...]
EN The aim of the paper is to present the area of system protection structures with their decision algorithms which makes possible to univocal identify the transition for island operation power systems with distributed generation sources. The main feature of this automation system is the high reliabili[...]
9
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 97 49--62
PL W artykule dokonano optymalizacji parametrów napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu redukcji rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy zastosowaniu algorytmu genetycznego (GA) oraz roju cząstek (PSO). Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano [...]
EN The paper presents optimization of line parameters in order to reducing the intensity of the electric and magnetic fields with the use of genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO). Simulations of the electric and magnetic field intensities have been performed for different heights[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2016 nr 2 23--30
PL Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające przez tereny odkrywkowych zakładów górniczych, niezależnie od tego, czy są własnością zakładu górniczego, czy przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych, stwarzają zagrożenia, jeżeli naruszone zostaną wymagania gwarantujące bezpieczne prowad[...]
EN Overhead electric power lines inside open pit mining plants create electrical hazards. Failure to identify hazards, perform risk analysis and evaluation, specify and mark hazardous zones and provide instructions for work near power lines may result in accidents, which may have fatal consequences. Th[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2013 Vol. 99, nr 32 148--148
PL Praca poświęcona jest algorytmom wykrywania zwarć wysokooporowych występujących w przesyłowych i rozdzielczych napowietrznych liniach elektroenergetycznych. W pierwszej części monografii zestawiono stosowane metody zabezpieczania linii elektroenergetycznych oraz podano przyczyny ich ograniczonej czu[...]
EN Methods o f high impedance fault detection in overhead transmission and distribution electric power lines have been presented and discussed. Principles o f electric line protections and causes of their limited sensitivity to low current faults have been given. Digital differential and admittance tra[...]
12
63%
Energetyka
2016 nr 1 27--30
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące obciążalności termicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. Omówiono zagadnienie dopuszczalnej obciążalności prądowej, zwracając szczególną uwagę na obciążalność statyczną i dynamiczną. Przeanalizowano różnorodne aspekty dotyczące mo[...]
EN Presented are selected aspects concerning thermal capacity of 400, 220 and 110 kV overhead power lines. Discussed is the problem of permissible current-carrying capacity with special attention paid to static and dynamic capacities. Analysed are various aspects concerning 400, 220 and 110 kV overhead[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2013 z. 1 29--41
PL W pracy zaprezentowano metody wyznaczania pola magnetycznego pod linią elektroenergetyczną w przypadku zastosowania pasywnego ekranu – pętli utworzonej przez parę przewodów podwieszonych pod linią, z uwzględnieniem zwisu przewodów linii i pętli. Zwis przewodów opisany jest równaniem łańcuchowym. Pom[...]
EN The study presents in a tutorial manner methods of the calculation of magnetic fields in vicinity of catenary electric power lines without and with mitigation loops. A solution for modelling magnetic fields produced by sagging conductor, described by the catenary equation, is proposed. It is assumed[...]
14
51%
Elektro Info
2015 nr 12 89--93
PL W artykule przedstawiono możliwości budowy linii napowietrznych w otoczeniu obiektów budowlanych oraz budowy takich obiektów w sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zawarto stosowne wymagania co do odstępów izolacyjnych według aktualnej normy dotyczącej budowy linii na[...]
EN This paper presents construction possibilities of overhead lines in the neighborhood of buildings and construction building objects in the vicinity of the existing overhead power lines. The paper contains requirements for insulation distances according to the current standards for the construction [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last