Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napowietrzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Strumienicowy system napowietrzania wyparty w latach 90. przez bardziej wydajne systemy napowietrzania wgłębnego przeżywa swój regres. Artykuł stanowi próbę zidentyfikowania problemów, które należy rozwiązać, aby uczynić ze strumienic nowoczesny system napowietrzania, spełniający coraz wyższe wymwga[...]
2
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 4 31-34
EN Purpose of using self-suction tube mixers in the processes of water and sewage treatment due to low exploitation costs and high aeration intensity. Change in time of aeration ability for mixers with different number of tubes and the mixer diameter.
3
80%
Instal
2007 nr 5 64-66
PL W artykule przedstawiono kilka uwag dotyczących zastosowania wentylatorów w instalacjach na- powietrzania ścieków. Określono kilka podstawowych parametrów, którymi należy się sugerować przy doborze lub projektowaniu instalacji. Określono również kilka cech, jakie instalacja powinna spełniać oraz jak[...]
EN The article presents a few attention about application fan in aeration of sewage systems. The basic parameters of work were defined which should be involved in selection or projecting the installation. The feature of correct operation were formulated and a few words were written about the causes (mi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The experimentally search of solution process of oxygen from a free air was realized on self-induction tabular agitator in laboratory model conditions. The search was realized with difference revolutions. Finally generalization of evidence in agreement with used equation of physical kinetics of oxy[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 67-70
PL Wieloletnie traktowanie wód stojących w Polsce jako odbiorników ścieków, przeważnie nieoczyszczonych, spowodowało wytworzenie ogromnych depozytów zanieczyszczeń (przeważnie w postaci martwej materii organicznej) tkwiących w osadach dennych większości zbiorników oraz niekorzystne oddziaływanie środow[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 4 48-50
PL Kompostowanie na skalę przemysłową wymaga zastosowania wielu różnorodnych, skomplikowanych i drogich maszyn. Wielofunkcyjność takich urządzeń to jeden z podstawowych warunków opłacalności w działaniu kompostowni komercyjnych. Jakość kompostu uzależniona jest od wielu czynników, wśród których jednym [...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1087-1090
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 1 26-29
EN Characteristics of contemporary research on the influence of surface tension on the effectiveness of aeration system. Methodics of measurements and results of aeration effectiveness in a fine-bubble system.
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 12 44--46, 48--49
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 14 17-29
11
80%
Instal
2006 nr 11 61-62
PL Efektywność oczyszczania ścieków zależy głównie od wybranej technologii, zastosowanych urządzeń, Prawidłowej eksploatacji oraz ja- kości dopływających ścieków. Najbardziej rozpowszechnionym systemem oczyszczania ścieków w małych i średnich oczyszczalniach są sekwencyjne reaktory biologiczne (SBR). W[...]
EN The effectiveness of waste water treatment process depends on technology, proper exploitation and characteristic of raw waste water. Sequence Batch Reactors are one of the most popular system for treating small and medium quantity of waste water. The paper presents the possibility of using mechanica[...]
12
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 7-8 83--86
PL Wody podziemne tylko w niewielkim stopniu nadają się do bezpośredniego wykorzystania bez uzdatniania. W poprzednich numerach zostały omówione zagadnienia właściwości i składu wód podziemnych oraz stosowane technologie uzdatniania. W trzeciej części artykułu przedstawione są podstawowe procesy uzdatn[...]
13
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Tradycyjne technologie waloryzacji obornika prowadzą do dużych strat azotu i mają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W związku z tym opracowano założenia do nowej technologii kompostowania obornika. W proponowanej technologii przewiduje się wykorzystanie specjalistycznej maszyny - aeratora [...]
EN Traditional technologies of manure valorization lead to large nitrogen losses and have negative influence on natural environment. Therefore, guidelins of the new technology of manure composting were worked out. The new technology provides for applying a specialized machine - tractor aerator for mult[...]
14
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 1 17-20
15
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2004 nr 2 17-19
16
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2004 nr 3 16-19
17
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 4 51-55
18
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 15-21
PL Nawilżanie powietrza w centralach klimatyzacyjnych odbywa się przez bezpośredni wtrysk pary wodnej lub także bezpośredni kontakt powietrza z wodą w aparatach kontaktowych zwanych komorami zraszania lub komorami o powierzchniach zraszanych. Wilgotność powietrza wpływa na warunki komfortu cieplnego cz[...]
19
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 151-157
PL Efektywność procesu kompostowania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest intensywność napowietrzania złoża kompostu. Również zmiana temperatury procesu w czasie jest ważnym czynnikiem warunkującym jakość uzyskanego kompostu oraz wpływa również na czas trwania procesu kompostowania. W ramach p[...]
EN Composting process intensity depends on many determinants. One of them is compost bed aeration intensity. Also, process temperature change in time is an important factor determining quality of obtained compost. Moreover, it affects composting process duration. The scope of carried out research invol[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Napowietrzanie jest podstawowym procesem decydującym o jakości oczyszczania ścieków. Prawidłowy przebieg procesów biologicznych wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu. Zapewnia to optymalne warunki oczyszczania ścieków, dostateczne wymieszanie ścieków z osadem czynnym i zmniejsza główny koszt[...]
EN Aeration is a very important and expensive process at wastewater treatment plant. Oxygen is provided as a fundamental component for the biological processes. This paper proposes the multiregional PI control system with softly switched Takagi-Sugeno-Kang method for dissolved oxygen concentration trac[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last