Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napawanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2008 Vol. 29, nr 6 1036-1039
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań powłok z proszku NiCrSiB otrzymanych metodami natryskiwania cieplnego oraz przetapiania i napawania laserowego. Powłoki natryskiwano metodą płomieniową oraz detonacyjną. Na wybrane próbki nałożono warstwę metaloorganiczną (proszek z organicznym lepiszcze[...]
EN In the article results of investigations into NiCrSiB powder coatings were presented. The coatings were produced with thermal spraying and subsequent laser cladding and remelting. They were sprayed by detonation or flame methods. To some specimens of the coatings layer of organic binder mixed with t[...]
2
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 9-15
PL Opisano przebieg badań procesu napawania laserowego proszkowego laserem diodowym dużej mocy podfoża ze stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 proszkiem na osnowie kobaltu EuTroLoy 16006 (Stellite 6): firmy Castolin-Eutectic. Wykonano badania wptywu kształtu i wymiarów dyszy podaw[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem opracowania jest badanie morfologii napawanych laserowo warstw z proszku na bazie kobaltu zawierającego jako główne składniki chrom (29%) i wolfram (5,3%) o niskiej zwartości niklu. Przeanalizowano budowę i skład chemiczny warstw po napawaniu oraz oceniono zmiany po utlenianiu w temperat[...]
EN The morphology of the laser clad layers made of the powder containing Cr (29%) and tungsten (5,3%) and low amount of Ni were investigated. The microstructure as clad layers were analyzed and the changes after oxidation at 750°C and corrosion in hot exhaust gases produced by engine L-22 were evaluate[...]
4
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2018 Nr 2 (40) 26--28
PL Technologie przyrostowe polegają na wytwarzaniu przedmiotów warstwa po warstwie na podstawie dokumentacji trójwymiarowej stworzonej w programach typu CAD. Technologie te pozwalają na wytwarzanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach, trudnych lub niemożliwych do uzyskania innymi metodami, a samo [...]
5
100%
Przegląd Spawalnictwa
6
100%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 8 107-111
PL Przeprowadzono próby napawania laserowego krążków ze stali narzędziowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 z jednoczesnym podawaniem drutu litego ze stali austenitycznej CastoMag 45500 i proszku ceramicznego MetaCeram 28060 do jeziorka spawalniczego napoiny. Określono wpływ podstawowych parametrów napaw[...]
EN Results of the study of the technology of laser surfacing of X37CrMoV5-1 hot work tool steel during simultaneous feeding of solid wire CastoMag 45500 and powder MetaCeram 28060 into the weld pool are presented. Results of the surfacing parameters on quality and geometry are given.
7
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Ekstremalne wymagania stawiane elementom maszyn i urządzeń powodują, że nowoczesne materiały mogą być stosowane w bardzo wąskim zakresie. Chociaż istnieje wiele metod nakładania powłok, praktyczne ich zastosowanie nie jest jeszcze powszechne. Często brakuje odpowiedniej wiedzy na temat danej techni[...]
EN Extreme requirements for machinery and equipment make that modern materials can be used in a very narrow range of applications. Although there are many surfacing methods, their practical application is not yet widespread. There is often lack of adequate knowledge related to the technique and it limi[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 493-496
PL Przedmiotem badań były utwardzające warstwy wykonane na przylgni zaworów wydechowych silnika spalinowego. Materiał podłoża to stal H10S2M (Tablica 1). Zastosowano technologię napawania laserowego proszków na bazie kobaltu. Proszki różniły się jedynie zawartością wolframu i zawierały odpowiednio 4,9 [...]
EN Cobalt base laser cladding layers on the exhaust valve head face have been investigated. The obtained microstructure was affected by process parameters and tracks geometry. The performance of the layers was evaluated by microscopic examination and micro hardness measurements.
9
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mikrostruktury napoin wykonanych ze stopów na bazie kobaltu (stellity). Stosując laser diodowy dużej mocy typu ROFIN DL 020 oraz proszek AMI 3901 wykonano próby napawania na próbkach oraz zaworach ze stali zaworowej austenitycznej. Stosując różne[...]
EN The laboratory investigation results of padding microstructure made from alloys on the base of cobalt (stellits) were introduced in the article. The padding tests were carried out on samples from valvular austenitic steel by using the diode laser ROFIN DL 020 with large power and powders AMI 3901. U[...]
10
88%
Advances in Materials Science
PL W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania skaterometrii laserowej do nierówności powierzchni regenerowanych. Do badań wybrano zawory silnika spalinowego, których powierzchnie regenerowano poprzez napawanie laserowe i plazmowe. Badane powierzchnie oświetlano światłem laserowym o długości [...]
11
88%
Przegląd Spawalnictwa
12
88%
Przegląd Spawalnictwa
13
75%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zaworów wylotowych tłokowego silnika lotniczego samolotu ASz62IR napawanych laserowo stellitami typu 6 wytworzonymi na bazie proszków stopowych AMI 3901. Przeprowadzono badania odporności na utlenianie i szoki cieplne zmodyfikowanych laserowo zaw[...]
EN The results of laboratory investigations of laser pad welding by stellite type 6 created on the base of alloy powders exhaust valves of ASz62IR piston aircraft engine have been presented in the paper AMI 3901. It was carried out investigations of resistance to oxidation and thermal shocks of laser m[...]
14
75%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki prób technologicznych napawania laserowego przylgni zaworów wylotowych tłokowego silnika lotniczego ASz62IR. W pierwszym etapie badań laboratoryjnych stosując laser diodowy dużej mocy typu ROFIN DL 020 oraz trzy rodzaje proszków EuTroLoy 16006 i 16012 oraz AMI 3901 wy[...]
EN The results of technological tests of laser pad welding of faying surface of exhaust valves of ASz62IR piston aircraft engine have been presented in the paper. In the first stage of laboratory investigations using high power diode laser type ROFIN DL 020 as well as three kind of powders EuTroLoy 160[...]
15
75%
Mechanik
PL Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych frezowania powierzchni napawanych laserowo. Jej celem było przeprowadzenie procesu regeneracji płaskiej powierzchni blachy wykonanej ze stali C45 poprzez napawanie laserowe oraz frezowanie czołowe. Ocenę rezultatów procesu regeneracji przeprowadzono n[...]
EN The study shows the results of experimental tests of milling of laser-hardfaced surfaces. The goal was to carry out a process of regeneration of a flat surface of a C45 steel sheet through laser hardfacing and face milling. The results of the regeneration process were assessed on the basis of measur[...]
16
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1188--1189
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toczenia powierzchni napawanych laserowo. Celem pracy było zregenerowanie powierzchni czołowej wałka wykonanego ze stali C45 poprzez napawanie laserowe oraz toczenie poprzeczne. Analizę uzyskanych wyników przeprowadzono na podstawie pomiarów wybranych par[...]
EN This elaboration presents the results of experiments concerning turning of surfaces exposed to laser cladding. The aim of this elaboration has been to conduct the quality evaluation concerning the process of regenerating a face of the shaft made of steel C 45 through laser cladding and turning. The [...]
17
75%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 5 397--400
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, składu chemicznego, grubości i twardości warstw powierzchniowych wytworzonych na stali bainitycznej podczas procesu napawania laserowego. Materiałem dodatkowym była mieszanina proszków stopu niklu i węglików wolframu w proporcji 50/50. Warstwy wytwa[...]
EN The paper presents the study results of microstructure, chemical composition, thickness and microhardness of surface layers formed on bainitic steel during laser cladding. Additional material was a powders mixture consisting of nickel alloy and tungsten carbides in a ratio of 50/50. The layers were [...]
18
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL W procesie eksploatacji turbin parowych dochodzi do zużywania się łopatek wirnikowych. Łopatki pracujące w obszarach pary mokrej narażone są na erozję spowodowaną uderzeniami kropel cieczy oraz kawitację. Postępujące zużycie zmniejsza sprawność i moc całego bloku energetycznego. W pracy przedstawion[...]
EN During the normal operations of steam turbine, the rotor’s blades are wearing down. In the last stages of steam turbines, droplets are generating from the wet steam flow. Impacting droplets and cavitation cause erosion of blades. Progressive erosion has a bad influence on efficiency and power of tur[...]
19
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono próby napawania laserowego na podłożu ze stali S355NL drutem proszkowym cermetalowym zawierającym w osnowie stopu niklu węgliki wolframu WC. Określono wpływ podstawowych parametrów napawania: mocy wiązki laserowej, prędkości napawania oraz prędkości podawania drutu na jakość, kształt o[...]
EN The influence of technological conditions of laser surfacing using cermetal cored wire EnDoTec DO*11 on the quality, shape and size and dilution of the deposits surfaced on the substrate of S355NL steel has been described.
20
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu podstawowych parametrów procesu napawania laserowego proszkiem na osnowie niklu, żeliwa sferoidalnego stopowego Si-Mo, na jakość i kształt napoin oraz udział materiału podłoża w napoinie. Przeprowadzono badania przyczepności napoin do podłoża.
EN The research results of the influence of basic problems related to laser beam pad welding process of Si-Mo spheroidal alloy cast-iron with nickel-base powder on the quality and shape of a pad weld, and the substrate material fraction in the pad weld were presented. Research work on pad weld adhesio[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last