Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 167
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W ramach projektu celowego KBN Nr T12 98 C/4174 powstaje prototypowy przenośnik "Legmet", w którym jednostki napędowe rozmieszczone są w ciągnie dolnym a energia napędowa przekazywana jest z cięgna dolnego do cięgna górnego poprzez krążniki. Badania zdolności przekazywania energii za pośrednictwem k[...]
EN Within the grant KBN Nr T12 A98 C/4174 a prototype belt conveyor "Legmet 2000" with the drive units distributed along the return strand and drive transfer from bottom to top strand through rollers is begin built. The tests of ability of drive transfer through rollers performed on a special test rig [...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 1-2 64-66
PL Invertek Drives to angielska firma, która wyspecjalizowała się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży na międzynarodowy rynek elektronicznych układów regulacyjnych, przeznaczonych do sterowania silnikami elektrycznymi prądu przemiennego.
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 10 20-27
PL Przedstawiono realizację wieloosiowego napędu przemieszczającego narzędzie z wykorzystaniem przetwornic MOVIDRIVEŽ B firmy SEW-Eurodrive. W aplikacjach o mniejszych wymaganiach dotyczących dokładności ruchów skojarzonych można na bazie jednoosiowego pozycjonowania falowników MOVIDRIVEŽ zbudować nisk[...]
EN There was presented realization of multiaxiai drive of moving tool using SEW-Eurodrive Movidrive converter. In applications with lesser requirements concerning precision of associated movements, based on uniaxial positioning of MOVIDRIVE inverters, the low-cost system of multiaxiai continuous positi[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego niektórych gmin Polski południowej skupia się m.in. na rozwoju ruchu turystycznego i jego infrastruktury. Stwarza to perspektywy budowy kolei górskich, które oprócz funkcji rekreacyjno-turystycznych powinny stanowić element infrastruktury komunika[...]
EN In their search for new development opportunities, many local authorities in south-eastern Poland focus on tourist traffic and infrastructure. This tendency may give rise to construction of mountain railways, which not only would meet the demands of tourist traffic, hut also would be part of the tra[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Schneider Electric wprowadza do swojej oferty kolejny napęd. ALTIVAR 61 marki Telemecanique jest przemiennikiem częstotliwości dedykowanym aplikacjom zmiennomomentowym: pompom oraz wentylatorom. Wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola w otwartej pętli, a także algorytm U/f ze skalowalną w 2 l[...]
6
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 34-35
PL Napędy i marka EURAŽ obecne są na rynku Polskim od 2007 roku. Głównymi produktami firmy są napędy ogólnego przeznaczenia – przemienniki częstotliwości, softstartery oraz serwonapędy, przeznaczone dla przemysłu maszynowego w tym dla branży HVAC.
7
80%
Świat Szkła
PL Nowa norma EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych), precyzuje wymagania dotyczące tradycyjnych klap dymowych montowanych na dachu oraz klap dymowych montowanych w ścianie, zwanych potocznie oknami oddymiającymi. Norma ta [...]
8
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 1 14-21
9
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 23-29
PL Podjęto syntetyczną próbę przedstawienia historycznego rozwoju i aktualnego stanu zastosowania ciągłych przekładni w napędach samochodów. Następnie opisano bliżej własności przekładni CVT i podano przykład rozwiązania tej przekładni dla samochodu osobowego.
EN An approach to synthetic presentation of historical development and actual state of application of continously variable transmissions in drive of vehicles is presented. The advantages of CVT transmissions in comparison with other continously variable transmissions are discussed and example of such t[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 11 844-846
PL Analiza momentów obciążenia pojedynczej rolki samotoku ma na celu przedstawienie zależności jakie zachodzą w zespole rolki samotokowej, które mają wpływ na cykle rzeczywiste szczegółowe dla wielkości parametru A i m w samotokowym układzie: silnik-reduktor-rolka samotokowa. Cykle obciążeń są zatem pr[...]
EN Analysis of moments ot burden of single roller tabte has performance of setting dopendence in arrangement mff-reducei of roller table. Dependence this have onto real detailed cycles lor size of parameter A and m m mller table driving arrangement Cycles of loads showing courses change of strengths of[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono porównanie dwóch metod modelowania sterowania napędu składającego się z falownika napięcia MSI i silnika klatkowego. Porównanie dotyczyło wpływu dyskretyzacji czasu wprowadzanej do sygnałów sterujących przez mikroprocesorowe układy sterujące oraz wpływu czasu zwłoki przełączania łączni[...]
EN The paper presents the results of comparison between two models of PWM wave generation. The investigated models of drive (fig. 1) include also different models of the induction machine. The first of them is the mono-harmonic model with Park transformation of rotor equations the second one is non-tra[...]
12
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1999 Nr 3 26-39
PL W pracy przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie budowy i eksploatacji długich i krzywoliniowych w płaszczyźnie poziomej górniczych przenośników taśmowych. Szczególną uwagę zwrócono na obliczenia odchyleń krążników i zestawów prowadzących taśmę w łuku oraz na rozwiązania napędów.
13
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 4 5-11
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 2 30-34
PL W artykule przedstawiono analizę przepływu mocy przez przedni most napędowy w ciągniku z napędem na cztery koła i wynikające stąd właściwości trakcyjne kół tego mostu. Przedstawione rozważania dotyczą przepływu mocy przez przedni most, gdy jego symetryczny mechanizm różnicowy nie jest zablokowany.
EN In the paper analysis of power flow in the frontal driving axle of 4WD tractor and resulting traction properties of this axle was presented. Considerations concern power flow in the frintal axle when its symmetrical differiential gear isunblocked.
15
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 4 12--16
16
80%
Maszyny Górnicze
2015 R. 33, nr 2 14--18
PL W artykule przedstawiono napędy przenośników taśmowych inne od napędów, które są powszechnie stosowane obecnie. Napędy te charakteryzują się wieloma zaletami użytkowymi. Istotą prezentowanych rozwiązań jest ich zwarta konstrukcja, co wynika z usytuowania silnika napędowego i przekładni we wnętrzu bę[...]
EN The article presents unconventional belt drives which are not in common use. These drives have many practical advantages such as integrated construction due to the location of drive and shaft inside the drum. Thanks to those advantages these drives are more commonly nowadays use in modern mining and[...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 9 30--31
PL Wszystkie produkty przechodzą cykl życia składający się z poszczególnych etapów tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Każdy z tych etapów ma wpływ na środowisko naturalne.[...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 13-15
19
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 17-18 23-25
PL Przedstawiono wybrane problemy związane z budową miniaturowych napędów liniowych, w których siłownikiem jest mikrosilnik prądu stałego o ruchu obrotowym.
EN In the paper there are introduced chosen problems connected with building miniature linear drives, in which a rotational DC micromotor is the actuator.
20
80%
Elektroinstalator
2016 nr 5 50--53
PL Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last