Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 161
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 105-110
EN The paper presents the research results of two generators with permanent magnets. The generators have been tested from the point of view of their application in series hybrid propulsion for unmanned Flying device. The external characteristics, performance and efficiency of the generators working wit[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego napędu wózka widłowego o dwudziestotonowym udźwigu. Model dynamiczny rozpatrywanego napędu wózka widłowego wykonano w środowisku MATLAB SIMULINK. Uwzględniono w nim odzysk energii pochodzący zarówno z mechanizmu jazdy jak i mechanizmu podnoszenia. W mod[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono sposób doboru oraz miejsce montażu silnika synchronicznego do napędu pojazdu dostawczego, hybrydowego, bimodalnego. W pojeździe tym silnik elektryczny będzie zamontowany na wale Kardana. Zaprojektowano i wykonano specjalny silnik, który będzie pracował w dwóch trybach, jako napęd[...]
EN In the paper the concept of conversion a vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The special motor which will operate in two modes, as the drive an[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule autor przedstawia zalety układu hybrydowego, rodzaje napędów hybrydowych oraz gotowe rozwiązania tych napędów w różnego typu autobusach.
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono klasyfikację platform bezzałogowych pod względem masy, prędkości poruszania oraz autonomiczności działań. Przedstawiono również niektóre rozwiązania platform z różnymi systemami napędu.
EN The paper presents a classification of unmanned platforms with regard to mass, speed and autonomy of operation. It also deals with some platforms with different propulsion systems, including hybrid drive.
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Na przykładzie napędów hybrydowych firm Toyota, Allison oraz własnych przedstawiono zalety przekładni bezstopniowej z równoległym połączeniem przekładni elektrycznej (hydrostatycznej) z mechaniczną. Rozwiązanie takie charakteryzuje się dużą sprawnością przeniesienia mocy, zarówno od silnika do kół, [...]
EN Basis on the Toyota, Allison and owns hybrid drives, it was shown the advantages of a continuously variable transmission with a parallel connection of electricity (hydrostatic) transmission with a mechanical. This solution is characterized by high efficiency power transfer, both from the engine to t[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 145-148
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle type DZT Pasagon for bimodal hybryd car was described. The car will have the possibility to drive in three modes: "diesel", electric mode, and charging onboard battery. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle [...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 111-115
EN The paper discusses the design and operation of a parallel hybrid drive designed for the use In unmanned aerial vehicles. An analysis of accumulator batteries selection designed for the drive was made. There were presented the tests results of the different types of accumulators carried out by the a[...]
9
80%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 2 14-19
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania akumulacji energii w systemach transportu szynowego. Na szczególną uwagę zasługują nowe konstrukcje japońskich wagonów silnikowych o napędzie hybrydowym. Pierwsze trzy takie pojazdy zostały wprowadzone do eksploatacji przez East Japa[...]
EN Development of the systems utilizing energy storage in railway transportation. Some new solutions in the range of utilizing energy storage in rail transportation systems are presented in this article. A special attention should be paid to the new solutions of Japanese diesel motor wagons with a hybr[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 71-74
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The electric motor will be able to work in motor and generato[...]
11
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Solving the problems of increasing demands of transport when respecting environment requirements there is more and more intensive searching for way of their mutual balance. Among the essential elements which are the condition for serious level of environment ranks, not only water, soil, light but al[...]
12
80%
Archiwum Motoryzacji
1998 Nr 3/4 73-89
PL W grupie różnych konfiguracji napędu hybrydowego znajduje się taka, gdzie wtórnym źródłem energii jest bezwładnik, który wirując z dużą prędkością obrotową może powodować swoiste problemy określane w dziedzinie bezpieczeństwa biernego i czynnego. Podjęte zagadnienie zbadano za pomocą symulacji kompu[...]
EN It seems that the problem of hybrid drives application to the vehicles is still real, although doesn't have any priority today. The profitable parameters of vehicles with hybrid drives, in terms of ecology and economy specially at urban traffic, makes that we shouldn't perceive the hybrid drives onl[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 51-55
EN The paper concerns different aspects of driving the permanent magnet synchronous motor (PMSM). The excitation in the PMSM motor is provided thanks to permanent magnet instead of the field windings. Special construction causes that the PMSM motor has sinusoidal back EMF. The motor requires sinusoidal[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 111-116
EN The main objective of the strategy of energy management in hybrid vehicle is to reduce fuel consumption by controlling the flow of power. Review of literature shows that the optimal management techniques used in the design of hybrid electric systems are fuzzy logic, static optimization (where the el[...]
15
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2010 T. 35 17-32
PL W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu pomiaru prędkości obrotowej z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego w wymagającej wysokiej dynamiki aplikacji. Założenia teoretyczne, dokonana analiza matematyczna pozwala na uzasadnienie wybranego kierunku rozwoju algorytmu wykonawczego. [...]
EN In the article, a complex approach for high dynamics speed measurement algorithm with use of incremental encoder was described. Theoretical base and mathematics analysis were taken account when direction of algorithm evolution was selecting. Sources of problems and its practical elimination methods [...]
16
80%
Napędy i Sterowanie
PL Znajomość charakterystyki obciążenia cyklem roboczym maszyny, jego zmienności w czasie i wartości występowania poszczególnych stanów obciążeń stanowi podstawę racjonalnego projektowania układu napędowego, jego struktur oraz doboru właściwych komponentów. Obciążenia organów roboczych znakomitej więks[...]
17
80%
Spektrum
2009 nr 9-10 XXVI-XXIX
PL Przedstawiono układ sterowania silnika bezszczotkowego (BLDC Motor) dla napędu hybrydowego, który może być stosowany w pojazdach technicznych. W układzie sterowania wykorzystano specjalizowany układu MC 33035 i inteligentny trójfazowy moduł mocy typu SKiiP, który pełni rolę komutatora i regulatora p[...]
EN Presented is control system of a BLDC motor for hybrid drives which can be applied in technical vehicles. The control system consists of a specialized module MC 33035 and a type SKiiP intelligent three-phase power module which acts as commutator and a motor current (torque) regulator. Considered is [...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 255-259
EN The paper describes initial stages of designing Modul Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy co[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 79-82
EN The concept of aircraft hybrid drive (engine - electric motor) was discussed in the paper. Basic laboratory research results of BLDC motor like dependence on electromagnetic torque and cogging torque vs rotor position were also included in the paper. Parameters needed for the proper performance of t[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 79 139-144
EN This paper presents an alternative solution of the electric hybrid drives for a city bus. The drive include an internal combustion engine and an electric machine with permanent magnets which works as motor or generator, in dependence on demands. Use of a dual energy storage including batteries and s[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last