Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 527
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 79-82
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 51-55
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 69-74
EN Energy-saving electrical drive (Fig.1) is the type of drive working at its minimum required rotational speed (1). The algorithm of energy-saving drive operation can be applied to (Fig.2): - d.c. motor with electromagnetic excitation, - d.c. motor with permanent magnet excitation (Fig.4), - cage indu[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 27-32
EN The article presents, against the background of technical diagnostics development, diagnosing and monitoring methods for equipment and process engineering lines, reliable and offered at present by the Company Zaklady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (ZREW). These, usually very responsible and soph[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 47-52
EN The aim of following paper is to present electric drives for passenger and goods lifts, which have been applied in Poland since 1995. There are also shown modern applications of electric control systems for lifts used by Lift Service S.A.. The paper gives you an idea about new tendencies of developm[...]
6
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 216 53-63
PL Obecnie dobór magnesu do obwodu magnetycznego napędu elektromagnetycznego z podtrzymaniem magnesem trwałym, odbywa się na drodze testowania modelu. Doświadczenie konstruktora i dostępne na rynku materiały mają wpływ na rodzaj konstrukcji obwodu magnetycznego w takim napędzie. Współczesna technologia[...]
EN Presently the permanent magnet's selection for magnetic circuit of electromagnetic drive are performed by model testing. Designer's experience and materials accessible on the market decide of the construction of magnetic circuit in projected drive. Today's technology allows to produce dielectromagne[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 34 73-79
PL Napęd elektryczny przenośnika zgrzebłowego, ścianowego typu PSZ-900, wykonywanego przez NOWOMAG w Nowym Sączu obejmuje dwa alternatywne rozwiązania : wyposażenie elektryczne z dwoma lub trzema jednobiegunowymi silnikami asynchronicznymi budowy ognioszczelnej o mocy 400 kW na 1000 V lub 1140 V AC, -[...]
EN The electric drive of type PSZ-900 conveyor, manufactured by NOWOMAG in Nowy Sącz, has been designed in two alternatives: - single speed drive consisting of two or three squirrel-cage three phase asynchronous motors, each of the rate 400 kW, 1000 or 1140 V AC, - double speed drive consisting of two[...]
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 91-95
EN 100 years period of electric winders implementation in Silesian mines is presented in a historic depiction. The dynamic process of these arrangements construction modernisation as well as contribution of Polish scientific and technical personnel is pointed out.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono koncepcję metody wyrównywania obciążeń silników indukcyjnych pierścieniowych sprzężonych mechanicznie, polegającą na odpowiednim połączeniu uzwojeń wirników do wspólnego obwodu elektrycznego. Zamieszczone wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają efektywność zaproponowanej meto[...]
EN The paper presents a concept of load compensation for (slip) ring induction motors coupled mechanically. It is based on an appropriate connection of the windings of the armatures to the common circuit. The results published in the paper confirm the effectiveness of the presented method, which has pr[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki syntezy analitycznej elektrycznego układu napędowego z nieliniowymi parametrami i połączeniem sprężystym. Przeprowadzono badania dwóch struktur układu, bez modelu i z modelem dualnym. Właściwości struktur porównywano za pomocą badań symulacyjnych. Przewaga metody syntezy[...]
EN The analytical synthesis method is applied for an electromechanical object with nonlinear characteristics. The object contains the linear and nonlinear parts. The first part of synthesis problem denote a linear subsystem. Then, the nonlinear controller is defined. Resulting control low makes system [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono graficzną metodę identyfikacji parametrów układu dwumasowego bazującą na analizie czasowych przebiegów prędkości silnika. Szczegółowo opisano algorytm procedury identyfikacji. Opisana metoda umożliwia wyznaczenie parametrów układu dwumasowego zarówno liniowego jak i z luzem mec[...]
EN In the paper the identification procedure based on the extraction of characteristic features of the two-mass system was presented. The identification procedure was described in detail. The proposed method makes possible to distinguish linear and nonlinear systems and to determine their parameters. T[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wyboru przemiennika częstotliwości do zasilania silników indukcyjnych synchronizowanych oraz wyniki badań parametrów eksploatacyjnych tych silników z wybranym typem przemiennika częstotliwości. Silniki indukcyjne synchronizowane o konstrukcji zarówno b[...]
EN This paper shows problem of choice frequency converter to powered synchronous reluctance motor. As well it shows result of researches of synchronous reluctance motor exploitation parameters with selected type of frequency converter. Synchronous reluctance motors with and without permanent magnet exc[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 189-194
EN The paper deals with the basic problems of misalignment monitoring for induction motor drive. Methods of misalignment symptom detection based on the frequency analysis of the stator current and mechanical vibration signals are described. Examples of stator current and vibration spectra are demonstra[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 105-110
EN In the paper the analytical design procedure of a speed control system with PI controller and different additional feedbacks for a drive with an elastic joint is shown. The comparative analysis based on the location of closed-loop system poles is presented. The analytical equations, which ensure req[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 41-48
EN The paper deals with selected problems of rolling bearing diagnosis for electrical drives based on frequency analysis of vibration spectra. The main reasons of rolling bearing faults are discussed and actual regulations connected with evaluation criteria of rolling bearing operation conditions are d[...]
16
80%
Instal
2013 nr 9 58--60
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pierwsze próby z napędem elektrycznym Cacciamali przeprowadziło na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w silnik elektryczny i baterie akumulatorów wyposażono minibus bazujący na pięciotonowym Iveco Daily. Obecnie wraz z rozwojem baterii oferujących większą pojemność, krótszy czas ładowania i [...]
18
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędn[...]
19
80%
Logistyka
PL W artykule dokonano przeglądu możliwych metod regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych stosowanych w samochodach elektrycznych. Omówiono przepięcia powstające wskutek komutacji w obwodzie silnika. Dokonano analizy przepięć i metod ich redukcji towarzyszących procesowi załączania, wyłącza[...]
EN The paper reviews the possible methods for speed control of electric motors used in electric cars. Discussed due to switching overvoltages in the motor circuit. An analysis of surges and their method of reduction accompanying the process of switching and control engine speed. Are solutions used by s[...]
20
80%
Świat Szkła
PL Siłowniki są jednym z kluczowych urządzeń stosowanych w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji. Są one w szczególny sposób narażone na uszkodzenia mechaniczne z powodu obciążeń występujących podczas ich funkcjonowania. W związku z powyższym ogromną wagę przywiązuje się do jakości ich wykonania[...]
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last