Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd asynchroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 4 137-146
PL Prosta budowa, duża niezawodność i odporność na trudne warunki eksploatacji powodują, że od wielu lat silniki indukcyjne stanowią podstawowy rodzaj napędu elektrycznego w różnych gałęziach przemysłu. W dotychczasowych zastosowaniach przeważały proste układy regulacji prędkości obrotowej w stanach us[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono analizę układu napędowego silnika indukcyjnego z długim elementem sprężystym. Element sprężysty przedstawiono jako układ o parametrach rozłożonych. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione w postaci normalnej Cauchy'ego. Wyniki symulacji komputerowych są wy[...]
EN In the paper the analysis of the induction motor with a long elastic element is presented. The elastic element is considered as a system with distributed parameters. The differential equations of an electromechanical state are presented as the Cauchy's standard form. The results of computer simulati[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zastosowany w jednoczłonowym pojeździe EN81 system ANT300-3000 - opracowany i wykonany w firmie MED-COM - jest nowoczesnym napędem trakcyjnym, w którym wykorzystano najnowszej generacji elementy i podzespoły energoelektroniczne oraz zaawansowany system sterowania DTC (Direct Torque Control). W układ[...]
4
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przedsiębiorstwa eksploatujące tabor trakcyjny ponoszą znaczne opłaty za zużycie energii elektrycznej. Zastosowanie nowego taboru z napędem przekształtnikowym związane było również z oczekiwaniami ograniczenia tego zużycia rejestrowanego na podstacjach trakcyjnych. Ponieważ zaczęty pojawiać się kont[...]
5
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 7 kwietnia 2006r. zakończona badania zmodernizowanego w lubelskim MPK trolejbusu PR110E o numerze inwentarzowym 30830, wyposażonego w napęd asynchroniczny i urządzenia elektryczne produkcji Zakładu Elektroniki Przemysłowej ENIKA. Jednostka ta otwiera noy rozdział w dziedzinie rozwoju taboru trolejbu[...]
6
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 45-50
EN In electric drives with induction motors, it is possible to achieve higher efficiency under partial loads of the motor by decreasing its air-gap flux. In this paper, the power factor of the motor in scalar- controlled drives is assessed as an optimizing parameter in comparison to the motor slip and [...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Nowoczesne technologie stwarzają możliwość dalszego rozwoju już istniejących rozwiązań, jak i poszukiwania nowych. Wcześniej na rozwój napędów trakcyjnych miały olbrzymi wpływ opanowanie technologii półprzewodników mocy, tranzystory IGBT, tyrystory IGTC itp. oraz technologii układów mikroprocesorowy[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 5 44--46
PL Przedstawiamy wybrane funkcje i możliwości najnowszej serii przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric z rodziny „500” – wektorowych przetwornic częstotliwości serii FR-V500. Pominięto omawianie ogólnie znanych funkcji i cech wspólnych dla wszystkich przetwornic wektorowych, które są oczywiście [...]
9
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą w zakresie zastosowania dwóch napędów górniczych lokomotyw akumulatorowych - synchronicznego i asynchronicznego, Zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych w aspekcie sprawności oraz możliwości rekuperacji energii zastosowanego synchronicznego i asynchron[...]
EN Comparative analysis as regards use of two drives in mine battery locomotives (synchronous and asynchronous) is presented in the paper. Results of stand tests in the aspect of efficiency and possibility of recuperation of energy of used synchronous and asynchronous motors are given. Method for condu[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 2 51-60
PL W artykule opisana została realizacja systemu monitorowania pracy napędów średniej i dużej mocy, pozwalającego na rejestrację parametrów pracy zarówno ruchowych, jak i awaryjnych. System umożliwia akwizycję istotnych parametrów napędu w trakcie normalnej pracy, jak i przede wszystkim analizę post f[...]
EN The paper describes the architecture and features of the logger for monitoring the operation of asynchronous and synchronous motors. This logger has been developed and tested at the Department of Drive Automation and Industrial Equipment AGH-UST. Medium and high power motors used in industry require[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy impedancji wejściowej elektrycznych pojazdów trakcyjnych napędzanych silnikami asynchronicznymi, zasilanych z systemu trakcji 3 kV napięcia stałego. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem określonym odpowiednimi normami mającym [...]
EN The paper presents the results of an analysis of input impedance of electric traction vehicles powered by asynchronous motors, supplied by 3kV DC system. Input impedance of a traction vehicle is a parameter defined by appropriate norms affecting the insurance of compatibility between a traction vehi[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Napęd asynchroniczny - z licznymi zaletami w porównaniu do napędu DC - jest przyszłością w kolejnictwie. Jego przewagę nad napędem DC stanowią: wyższa trwałość silnika AC, bardzo dobre dynamiczne parametry trakcyjne (rozruch i hamowanie), system kontroli antypoślizgowej, hamowanie elektrodynamiczne [...]
EN W niniejszym artykule przedstawiono ogólny opis systemu oraz trzy aplikacje: w trolejbusie (170 kW), autobusie szynowym (600 kW) oraz pojeździe czteroczłonowym (2 MW). Asynchronous propulsion system - with doubtless advantages against DC propulsion - becomes a prospect solution for electric traction[...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 6 155-159
PL W pracy przedstawiono model matematyczny złożonego układu elektromechanicznego, składającego się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego, który przez długi wał o parametrach rozłożonych napędza pompę pionową. Silnik zasilany jest z transformatora mocy. Ogólny model układu opracowano na podstawi[...]
EN The paper presents a mathematical model of a complex electromechanical system. The electromechanical system features a deep-groove asynchronous motor, which drives a vertical pump. I this case the motor and pump are connected through a long shaft with distributed parameters. The motor is powered fro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last