Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanowarstwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki teoretycznej analizy wpływu adsorpcji tlenu na przewodnictwo nanowarstw SnO₂. W wyniku analitycznego rozwiązania jednowymiarowego równania Poissona-Boltzmanna dla próbki o skończonych wymiarach i płaskiej geometrii ziarna, otrzymano potencjał powierzchniowy dla całkowici[...]
EN In this work, the results of theoretical analysis of the influence of surface oxidation on the conductance of SnO₂ nanofilms were presented. From the one-dimensional analytical solution of the Poisson-Boltzmann equation in the case of finite grains with slab geometry, the in-depth profiles of the po[...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 4 (63) 82--85
PL Metoda „ warstwa-po-warstwie” została zastosowana w celu nanoszenia koloidalnych czastek srebra, złota i platyny na wyroby tekstylne. Po modyfikacji, próbki analizowano metodą termograwimetryczną. Stwierdzono, ze wprowadzenie cząstek metali na powierzchnię włókniny polipropylenowej znacząco podwyższ[...]
EN The layer-by-layer method was used as a convenient way for depositing colloidal particles of silver, gold or platinum on textiles. After modifications the samples were tested using thermogravimetric analysis. It was found that the incorporation of metal particles onto a poly(propylene) nonwoven surf[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 6 (54) 50--52
PL Technikę nanoszenia polielektrolitów metodą warstwa po warstwie stosowaną dotąd do folii lub mikrosfer zastosowano do wyrobów włókienniczych. Włókninę polipropylenową szczepiono kwasem akrylowym i następnie nakładano kolejne warstwy z chlorowodorku polialliloaminy (PAH) i poli(kwasu akrylowego) (PAA[...]
EN A polyelectrolyte layer-by-layer technique for textiles has been examined. A nonwoven polypropylene fabric was grafted with acrylic acid, and films from poly(allylamine hydrochloride) PAH and poly(acrylic acid) PAA were deposited using the layer-by-layer procedure. It was found that the thickness of[...]
4
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2010 Vol. 43, nr 1 424--431
EN Purpose: Presentation of different anodizing methods used for formation of thin, thick, gel like covered and nanostructural titania and alloy component oxides. Evaluation of their properties for various biomedical applications in implantology and biosensing. Design/methodology/approach: Samples of t[...]
5
80%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 4 26--31
PL Elektrolityczne nanostrukturalne powłoki kompozytowe Ni-PTFE zastosowano do stopów glinu PA11, PA6 w celu podwyższenia odporności na zużycie. Do testowania właściwości zastosowano trzy metody przygotowania powierzchni aluminium. Strukturę zgładów poprzecznych wytworzonych powłok badano na mikroskopi[...]
EN The electroplated nanostructural nickel composite coatings Ni-PTFE were applied to aluminium PA11, PA6 to increase the wear resistance. The three pretreatment procedure was used for properties test of the aluminium PA11 and PA6. The cross-sectional structures of the coated samples were studied by Ni[...]
6
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The possibilities of using newly developed nano- and micro-thin films in biomedicine are intensively studied at the present time. Many research institutions are looking for ways to evaluate mechanical properties of these films. One of the most important and frequently studied characteristics is prac[...]
7
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano wyniki wstępnych badań nad optymalizacją technologu reotaksjalnego RGTO osadzania nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących (SnO₂ , In₂O₃) w nanoskali, na podstawie badań z wykorzystaniem wybranych powierzchniowych metod analitycznych (SEM, AFM, XPS), w aspekcie ich [...]
EN In this paper the primary results of studies on Optimization of rheotaxial technology for the deposition of nanolayers of the selected transparent conductive oxides (SnO₂, In₂O₃) in nanoscale based on the study with the selected surface analytical methods (SEM, AFM, XPS), have been presented in aspe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last