Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanopowłoki epoksydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 983--987, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas ba[...]
EN The paper presents investigations results of environmental factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions, was made on the basis of IR characteristics obtained during F[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1058--1062
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłok epoksydowych. Ocenie zostały poddane konwencjonalne powłoki epoksydowe oraz powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząstkami krzemionki o średnim rozmiarze ziarna 12 nm lub 20 nm, których udział wagowy w farbie wyno[...]
EN The paper presents investigation results of surface state of epoxy coatings. Evaluations made in the purpose involved conventional epoxy coatings as well as epoxy coatings with surface layer modified using silica nanoparticles of medium grain size equal 12 nm or 20 nm which weight share in applied p[...]
3
100%
Tribologia
2016 nr 4 115--125
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji struktury powłok epoksydowych nanocząstkami krzemionki (o średnim rozmiarze ziarna 12 nm lub 20 nm) lub tritlenku aluminium (20 nm) na ich odporność na oddziaływanie czynników klimatycznych oraz cząstek erozyjnych. Powłoki epoksydowe starzone [...]
EN The paper presents investigation results concerning the influence of the modification with nanoparticles of silica (of mean grain size 12 nm or 20 nm) or aluminium trioxide (20 nm) of the structure of epoxy coatings on their resistance to climatic factors and the action of erosive particles. Epoxy c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last