Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanolayer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 355-358
PL W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii warstwy tlenkowej utworzonej na powierzchni folii stali ferrytycznej typu FeCrAl utlenianej w mieszaninie Ar + 67,6% O2 w temperaturze 850oC. Badania utleniania prowadzono na dwóch rodzajach folii: pokrytych nanowarstwą Al oraz niepokrytych nanowarstwą A[...]
EN The present study deals with characterization of scale morphology formed on foil steel FeCrAl in Ar + 67,6% O2 at 850oC. Studies were carried out on two different samples of steel: non covered nanolayer of Al and covered nanolayer Al. The use of scanning electron microscopy SEM and transmission elec[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 8 59--62
PL Nanokompozyt warstwowy a-SiOx/SiO2 został osadzony na podłożu krzemowym o orientacji (100) przez naprzemienne próżniowe naparowywanie. W ten sposób otrzymano 50 warstw naprzemiennie ułożonych SiOx oraz SiO2. Grubości poszczególnych warstw wynosiły ok. 3nm dla SiO2 oraz ok. 8 nm dla SiOx. Całkowita g[...]
EN The layered a-SiOx/SiO2 nanocomposite was deposited by alternating vacuum evaporation on a p-Si:B (100) substrate. In this way, 50 layers of alternating placed SiOx and SiO2 were obtained. The thicknesses of individual layers were approx. 3 nm for SiO2 and approx. 8 nm for SiOx.The total thickness o[...]
3
80%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 2 77-82
PL Przedstawiono możliwości poprawy właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej poprzez nanoszenie powłok PVD odpornych na zużycie. Omówiono zagadnienie wpływu materiału podłoża i jego stanu na trwałość powlekanych narzędzi i jakość wyrobu końcowego, jak również problem doboru rodzaju powłok[...]
EN Possibilities of improvement of functional properties of metal forming tools by the deposition of wear resistant PVD coatings are presented. Effect of substrate material and its state on the life of coated tools and final product quality is discussed, as well as questions of proper selection of coat[...]
4
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The possibilities of using newly developed nano- and micro-thin films in biomedicine are intensively studied at the present time. Many research institutions are looking for ways to evaluate mechanical properties of these films. One of the most important and frequently studied characteristics is prac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last