Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nano TiO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 167-177
PL Nowe możliwości wytwarzania materiałów o wielofunkcyjnych właściwościach ochronnych stwarza wykorzystanie nanotechnologii. Wielu naukowców zajmuje się wytwarzaniem i badaniem właściwości TiO2 o rozdrobnieniu nano na różnych podłożach (polimerowych, ceramicznych). Związek ten posiada właściwości bari[...]
EN Nanotechnology opens new possibilities of manufacturing materials of multifunctional protective properties. Many researchers work on production and assessment of nano-TiO2 on different bases/substrates (polymer, ceramic). Nano-TiO2 has barrier properties against UV as well as photo-catalytic, self-[...]
2
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 4 1597--1607
EN Nano-fillers are embedded with epoxy polymer matrix of glass fiber reinforced polymer (GFRP) composites to enhance the mechanical properties. In the present investigation, the nano-TiO2 particles of different concentrations was mixed with the epoxy polymer matrix to improve the mechanical properties[...]
3
71%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 30--32
PL W dzisiejszym, ciągle rozwijającym się budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. Poprzez stopniowe zaostrzanie przepisów, mających na celu zmniejszenie ingerencji ludzkiej w otaczające go środowisko, zachodzi potrzeba wytwarzania i stosowania proekologicznych w[...]
EN In today's ever-evolving construction business environmental protection issues are of crucial importance. Tight restrictions, being gradually introduced, aimed at reducing human intervention in the surrounding environment, result in the need for the production and use of environmentally friendly bui[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 2 (104) 91--95
PL Tytanian strontu SrTiO3 i dwutlenek tytanu TiO2 są dobrze znanymi fotokatalizatorami. Obecnie fotokatalityczna aktywność barwników w materiałach tekstylnych wzbudza ogólne zainteresowanie i dlatego w przedstawionych badaniach fotokatalityczna aktywność nanocząstek SrTiO3 zmieszanych z TiO2 i naniesi[...]
EN Titanium dioxide (TiO2) and Strontium titanate (SrTiO3) are well-known photocatalysts. Today, the photocatalytic activity of dyes on fabrics has attracted much attention. Therefore in this study the photocatalytic activity of nano strontium titanate mixed with nano titania was examined while being c[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 60--65
PL Badano siły przy marszczeniu, powrót do stanu wyjściowego, wydłużenie, wytrzymałość, współczynnik Poissona i moduł początkowy tkanin mieszankowych bawełniano-poliestrowych. Próbki poddano obróbce za pomocą kwasu 1,2,3,4-butano tetrakarboksylowego (BTCA) i hypofosforanu sodu (SHP) zmieszanych z TiO2.[...]
EN In this study the wrinkle force and recovery, elongation, strength, Poisson's ratio and initial modulus of cotton/polyester blended fabric (65/35%) have been investigated. Different samples were considered after being treated by 1,2,3,4-butane tetra carboxylic acid (BTCA) and sodium hypophosphite (S[...]
6
51%
Autex Research Journal
EN Poly(vinyl alcohol)/nano-sized titanium dioxide (PVA/nanoTiO2) water dispersions were electrospun in order to prepare networks of polymer composite nanofiber for coating applications. In particular, the effect of the functionalization of the polymer matrix, coating of the filler particles, and the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last