Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadwyżka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2004 nr 12 57-59
PL W artykule omówiono aktualny stan techniki pomiarów i sposobów rozliczeń odbiorców energii elektrycznej za pobór energii biernej. Autorzy zaproponowali nową metodę i układy do pomiaru nadwyżki energii biernej ponad wartość neutralnego współczynnika tg(Fi)o. Metoda ta pozwala na bezpośrednią rejestra[...]
2
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób określania nadwyżki mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania, wg normy PN-EN 12831:2006. Metodę zilustrowano przykładem.
EN A method of evaluation, concerning the thermal power surplus to compensate for the effects of heating impairment (according to the PN-EN 12831:2006 Standard), is presented. The method has been illustrated with an example.
3
63%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 4 76--83
PL Celem badania było oszacowanie zmiennych wpływających na korzyści rekreacyjne generowane przez ekosystemy leśne Europy. W tym celu zgromadzono badania rekreacyjne przeprowadzone w krajach europejskich w latach 1970-2012. Zgromadzona baza danych zawiera zarówno badania preferencji ujawnionych, jak i [...]
4
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 1 99--108
PL Jedną z podstawowych miar niezawodności systemów wodociągowych jest średni niedobór wody w systemie ENs. Stanowi on podstawę do wyznaczenia innej miary niezawodności tzw. uogólnionego wskaźnika niezawodności Ku. Miara Ku jest interpretowana jako stopień spełnienia wymagań przez system. Tradycyjnie w[...]
EN The average water shortage in the ENs system is one of the principal measures of reliability of water supply systems. It provides a basis for determination of other reliability measure, so-called general reliability index Ku. Ku is as measure that determines the system compliance with the preset con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last