Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadbudowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 4-5
2
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 2-3
3
100%
Przegląd Budowlany
4
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 25-28
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 129-130
PL Omówiono wybrane kierunki działań modernizacyjnych oraz zasady wykonywania nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych i nadbudowy budynków.
EN Some selected trends in modernization of large panel buildings e.g. execution of new large openings in structural walls or rising additional stories have been described.
6
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 35-37
7
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 5-9
8
88%
Materiały Budowlane
1998 nr 5 22-23
9
75%
Przegląd Budowlany
10
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 10-15
11
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 44-45
12
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 5 25-31
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
14
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 37-38
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Znaczna część budynków zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi, które zbudowano w latach szśćdziesiątych i siedemdziesiątych, nie spełnia oczekiwań aktualnych użytkowników ani wymagań obowiązujących przepisów budowlanych. Przeważnie użytkownik zdaje sobie sprawę z konieczn[...]
EN The paper presents questions connected with development and rebuilding of the object with wall-frame construction. Increasing the standard level, which has been assumed, results in the necessity of making meaningful functional changes, correction of acoustic and thermal partition parameters. The sec[...]
16
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 4 855--862
EN This article presents research on the correlation between vibrations of the ŁZKS 1600 stacker-reclaimer superstructure and the harmonic changes in loads in undercarriage supports. Investigations are focused on the change in center of gravity location caused by superstructure vibrations and its influ[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 130--131
PL Dostosowywanie budynków do aktualnych wymagań wymusza modernizację budynków mieszkalnych wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych. Wysokie koszty tych prac sprawiają, że brana pod uwagę jest możliwość uzyskania środków finansowych przez wykonanie nadbudowy. W artykule przedstawiono ryzyko i możl[...]
EN Residential buildings made of prefabricated large-size elements are modernized in order to adaptation to the current technical requirements. The high cost of these works makes that is taken into account the possibility of obtaining funds through the execution of the superstructure. The paper present[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 41--42
PL W artykule przeprowadzono analizę formalną i techniczną wykonania nadbudowy budynków zamieszkania zbiorowego i indywidualnego w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Analiza uwzględnia ustalenia zapisów planu miejscowego, warunków technicznych wykonania i odbior[...]
EN In the article, formal and technical analysis of the construction of the superstructure of the collective and individual residence buildings was carried out in the aspect of regulations included in the draft Urban Planning and Construction Code. An analysis was carried out, taking into account the p[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 12 642--644
PL Przedstawiono metodę optymalizacji ram stalowych z elementów cienkościennych podlegających nadbudowie. Metoda umożliwia projektowanie konstrukcji nadbudowy z uwzględnieniem rezerwy wytrzymałości konstrukcji istniejącego budynku. Przedstawiono przykład optymalizacji ram istniejącego budynku oraz ramy[...]
EN A method of constructions optimization of metal frames taking into account a heightening is presented. The method allows to design the heightening construction economically and takes into account the strength reserves of the construction of the existing building. An example of the frame optimization[...]
20
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Badania wykonane na sklepieniach wzmocnionych śrubowym zbrojeniem stalowym i szklanym zbrojeniem kompozytowym (GFRP) potwierdziły wyraźny wpływ na nośność sklepień ceglanych. Badania te zostały wykonane na sklepieniach bez nadbudowy. Zachodzi zatem pytanie, jaka jest współpraca sklepienia wzmocnione[...]
EN erformed experiments on additionally strengthened vaults with metallic helical reinforcement and non-metallic composite glass reinforcement (GFRP) proved expressive influence on carrying – capacity of masonry vaults. These experiments were nevertheless carried out on vaults without backfill. The que[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last