Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadbrzeże
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 48-51
PL Trzy modele postępowania w zakresie zagospodarowania nabrzeży rzek wytyczają możliwości, które mogą okazać się przydatne w kontekście rewitalizacji. Warto ustalić, w jakich warunkach rozwiązania te są stosowane.
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 4 28-30
PL Panoramy miast rozwijają się wzdłuż wolnych przestrzeni nad wodami, ale to nie budynki a właśnie brzeg – jego oprawa, mosty i znaki szczególne – przejmują rolę współczesnych wyróżników krajobrazowych. Stają się rozpoznawalną „marką” miast – ich błękitnym salonem. Do takich miejsc zaliczyć można nabr[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesne miasto buduje swoją przyszłość, opierając się lub polemizując z przeszłością. Kreując swój nowy obraz lub wzmacniając istniejący genius loci, musi odnieść się do istotnych dla swojej struktury elementów. Autorka porusza przypadek wykorzystania systemu rzecznego jako motoru atrakcyjności [...]
EN The contemporary city builds its future basing on the past or polemizing with it. While creating its new image or strengthening the existing genius loci, it must refer to some structurally important elements. The author presents a case of using a river system as the driving force behind the attracti[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 4 4212--4219, CD6
PL W artykule przedstawiono logistykę procesu rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork, zaprezentowano szereg czynności i prac wykonywanych w trakcie przebiegu rekonstrukcji nadbrzeża na wschodnim brzegu rzeki Nogat w ścisłej relacji kontynuowanej rewitalizacji krajobrazu w rejonie zab[...]
EN The article presents the logistics of the process of regeneration of the wharf in the area of Malbork Castle Complex. It also presents a series of activities and work performed during the course of the reconstruction of waterfront on the eastern bank of the river Nogat in close association of the co[...]
5
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 232--237
PL Współczesna urbanistyka wciąż usiłuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytania dotyczące poszukiwania struktur zapewniających dogodne warunki życia mieszkańców wielkich miast. Poszukiwania te – określane często jako „osiedla jutra” przybierają różne formy. Mają też różne wytyczne. Jednym z ciekawszych [...]
EN Contemporary urbanism still tries to find an answer in the search for structures guaranteeing favourable dwelling conditions for the inhabitants of big cities. This challenge – frequently defined as a quest for “tomorrow’s estate” – assumes various forms and receive various guidelines. One of the mo[...]
6
63%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 32-33
PL Bordeaux i Lyon to dwa spośród wielu francuskich miast, które zaangażowały się ostatnio w przebudowę nadbrzeży swoich rzek. Są to przedsięwzięcia złożone, uwarunkowane przede wszystkim likwidacja dotychczasowych funkcji tych terenów. Natomiast ich celem nadrzędnym jest poszukiwanie nowych form integ[...]
7
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 186--188
8
63%
Logistyka
2014 nr 3 3745--3750
PL Artykuł przedstawia wpływ czynników zewnętrznych oraz prędkości strumieni zaśrubowych na bezpieczeństwo ludzi oraz obiektów hydrotechnicznych podczas wykonywania manewrów podejścia i odejścia od nabrzeża oraz pozostałych manewrów wykonywanych na terenie portu przez statki samodzielnie manewrujące. D[...]
EN The paper presents the influence of external factors and propellers and thrusters jet velocities for safety of people and hydrotechnical constructions within berthing and other port maneuvers realized by self-maneuvering veessels. Precisely defined external factors influencing the effectiveness of m[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 4-A 103--116
PL W artykule dokonano porównania Wenecji i Amsterdamu, zwanego Wenecją Północy, pod kątem ich wielowiekowych i nierozerwalnych związków z wodą. Poruszono problem wpływu uwarunkowań historycznych i różnorodnych lokalizacji na podobne ukształtowania przestrzenne, rozwiązania funkcjonalne i efekty estety[...]
EN This article compares Venice and Amsterdam, called Venice of the North, from the perspective of their centuries-old inseparable relationships with water. It indicates the problem of the impact of historical conditions and various locations on similar spatial formations, functional solutions and esth[...]
10
51%
Archives of Transport
EN Create as part of the concession agreement signed by the Container Terminal 28 June 2004 with the port of Douala international terminal (DIT) Company aims to manage, operate and develop the Port’s container handling activity in Douala. This paper investigates the main factors explaining long contain[...]
11
45%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
2015 Vol. 30, No. 1 150--163
PL Celem prac nad morfologią i morfometrią strefy brzegowej jest poznanie jakościowych i ilościowych zmian zachodzących w pasie plażowo-wydmowym i na podbrzeżu w warunkach ich naturalnych i antropogenicznych przekształceń. W artykule skupiono się na ocenie parametrów brzegu i nadbrzeża, jako znaczących[...]
EN Aim of works on morphology and morphometry of the coastal zone is identification of qualitative and quantitative changes in the beach-dune strip and in the shoreface in conditions of their natural and anthropogenic transformations. As shore and backshore are essential elements reducing risks from th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last