Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naciski kontaktowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 275--278
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania nacisków kontaktowych dla układu szyna-koło. Rozwiązanie postawionego problemu stanowi wiedzę podstawową niezbędną do prawidłowego projektowania części. Dotychczasowe rozwiązania problemu na drodze analitycznej (z zastosowaniem teorii Hertza) były rozwiązan[...]
EN The paper presents a methodology for the determination of contact pressure for the rail-wheel system. The solution to the problem posed is the basic knowledge necessary for proper part design. Previous solutions to the problem in the analytical way (using Hertz's theory) were approximate because of [...]
2
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 2 10-14
PL Przedmiotem badań symulacyjnych jest ślizgowe łożysko wzdłużne z płytkami wahliwymi. Wśród łożysk tego typu wyróżnia się możliwością osiągania najkorzystniejszych charakterystyk eksploatacyjnych. W zastosowaniach technicznych łożyska te stosowane są w bardzo szerokim zakresie średnic od kilkudziesię[...]
EN Numerical research deal with thrust slide bearing with self aligning pads. Among this type of bearings, thrust slide bearing has the possibility of obtaining the most preferable operating characteristics. In the case of technical application, these bearings are used within a wide scope of diameters-[...]
3
84%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 6 25--31
PL Praca dotyczy sposobów modelowania i analizowania kontaktu na przykładzie dwóch prostych przypadków: kontakt między kostkami sześciennymi oraz kontakt w połączeniu sworzniowym. Analizowano rozkłady nacisków w dwóch wersjach programu ANSYS w: Workbench v.12.1 i APDL w celu porównania wyników. Okazało[...]
EN The paper deals with analysis of contact problem for two simple cases: contact between cubes and a contact in a pin joint. Calculations have been performed in ANSYS Workbench v.12.1 and APDL. Solutions of contact distribution from the two program versions have been compared. It turned out that the d[...]
4
84%
Tribologia
2013 nr 5 33--44
PL Łożyska wału trzypodporowego traktuje się zazwyczaj jako podpory doskonale sztywne o charakterze przegubowym. Książkowe wyznaczanie reakcji i momentów gnących wałów trzypodporowych odbywa się przy uwzględnieniu tylko sprężystości wału. Nie uwzględnia się sprężystości podpór. W rzeczywistości w łożys[...]
EN The bearings of the three bearing shaft are usually regarded as ideally stiff articulated supports. In technical literature, the shaft elasticity is the only factor taken into account when determining the reaction and bending moments of three bearing shafts. The elasticity of the bearings is not tak[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 73--80
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych i numerycznych badań kontaktu ciał trących po obróbce technologicznej - dyskretnym utwardzaniu. Badania eksperymentalne przeprowadzono na przykładzie pary kontaktowej "wał korbowy silnika spalinowego - wkładki". Symulacja numeryczna została przeprowadzo[...]
EN The paper presents the results of experimental and numerical studies of contact interaction of rubbing bodies after technological processing – discrete hardening. Experimental studies were carried out on the example of the contact pair "crankshaft of an internal combustion engine - liners". Numerica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last