Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nacisk krytyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 307-314
PL Przedstawiono metodę wyznaczania nacisków krytycznych. Metoda ta różni się od metody standardowej tym, że prosta aproksymująca przebiegi eksperymentalne zagęszczania w zakresie odkształceń pierwotnych wyznaczana jest jako styczna do kilku przebiegów eksperymentalnych zarejestrowanych przy różnych wa[...]
EN The work presents the method used to determine critical pressure values. This method differs from standard method with regards to the fact that straight line approximating experimental compaction trajectories in the scope of primary strains is determined as the tangent to several experimental curves[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 315-323
PL Przedstawiono wyniki testów jednoosiowego zagęszczania gleby w warunkach możliwej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono w wannie glebowej stosując materiał badawczy o składzie granulometrycznym gliny lekkiej, średniej i ciężkiej przy dwóch wilgotnościach. Wartości nacisków krytycznych wyzn[...]
EN The paper presents test results for one-axial soil compaction in the conditions of possible side expansion. The tests were carried out in soil tub using test material with grain composition of light, medium and heavy clay, for two humidity values. Critical pressure values were determined using thest[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last