Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  muzeum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W wielu nawet najnowocześniejszych projektach można odnaleźć idee sprzed kilkudziesięciu lat. Niepostrzeżenie trwają w nich, mniej lub bardziej zamierzone podobieństwa do, wydawać by się mogło, minionych koncepcji czy postulatów. Analogie i kontynuacje uwidaczniają się w pojedynczych elementach bądź[...]
EN Some ideas born several dozen years ago can be find in many, even most up-to-date projects. Imperceptibly, they give some more or less intentional similarities to some concepts or postulates long gone a chance to last. Analogies and continuations appear through singular elements as well as form, com[...]
3
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesne muzea przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Ich cechą jest wzrastające zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce oraz sferze komercyjnej handlu i usług. Muzea projektowane są jako dzieła sztuki, które mają wpływać na atrakcyjność ich m[...]
EN Contemporary museums have evolved as public institutions. They have increased demand for space for education, recreation, entertainment, commerce and services. Designed as a work of art spectacular museum building can enhance a city's attractiveness. The museum has assumed the role of an urban landm[...]
4
81%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 1-2 35-40
5
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Characteristic forms of buildings located on farmstead lots, forms of buildings and the architecturals details were developed in the Markowa village in the course of centuries. The open air museum colled Farmsted-Museum in the Markowa village is a testimony ages and monument of history. A village is[...]
6
81%
Elektro Info
2005 nr 10 32-34
7
81%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 12 98--104
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wilgotności względnej w sali muzealnej dla różnych wariantów pojemności higroskopijnej pomieszczenia. Określono również wpływ na wilgotność innych czynników, takich jak: strumień powietrza wentylacyjnego czy profil emisji wilgoci od ludzi i nawilżacza. Wykon[...]
8
81%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 10 36--40
PL Kształtując warunki środowiska wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i magazynach muzealiów oraz archiwaliów, należy uwzględniać bezpieczeństwo eksponowanych i przechowywanych dzieł, komfort osób przebywających w budynku (pracowników i osób zwiedzających) i, coraz częściej, zmniejszenie zu[...]
9
81%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/1 85--100
PL Artykuł prezentuje wybrane przykłady współczesnych muzeów europejskich, których forma zaprojektowana została w powiązaniu z retoryką ekspozycji. Spójna narracja ma służyć wzmocnieniu odbioru idei miejsca. Współczesne wystawiennictwo, przyczyniające się do powstania nowego modelu budynku muzealnego, [...]
EN The article presents selected examples of modern European museums, whose forms have been designed in association with the rhetoric of their exhibitions. This coherent narrative strengthens the reception of the idea of space. Contemporary exhibitions, contributing to the creation of a new model of th[...]
10
72%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono historię jednego projektu. Jest nim Mercedes-Benz Museum Stuttgart autorstwa UN STUDIO. Prowadzona refleksja dotyczy relacji człowieka i rzeczy, które jako eksponaty muzealne stają się nie tylko świadkami historii, kultury i cywilizacji, lecz także – budząc emocje i pożądani[...]
EN This paper presents the story of one project. It is the Mercedes-Benz Museum Stuttgart designed by UN STUDIO. The author’s reflection concerns relations between man and things which – as museum exhibits – become witnesses of history, culture and civilization as well as – arousing emotions and desire[...]
11
71%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
12
71%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 1-2 34-37
PL Muzeum jako budynek, w którym są gromadzone, przechowywane i ekspo- nowane obiekty zabytkowe powinno być idealnym miejscem z odpowiednio dobranymi parametrami powietrza. Czy tak jest? Niestety nie zawsze. Stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych do przechowywania i eksponowania obiektów zoby[...]
13
71%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
PL Ruiny zamkowe są stale obecne w krajobrazie Polski. Wzrost zainteresowania tego typu obiektami powoduje, że są one przystosowywane do funkcji współczesnych w celu zapewnienia im dalszego funkcjonowania. Zamek w Janowcu, na którym skupia się niniejszy artykuł, w czasach swojej świetności był rezydenc[...]
14
61%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
15
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji. Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się symbolami przestrzennymi miast.
EN The paper is devoted to the architecture of today's museums on the background of it's evolution. Today's museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of numerous towns.
16
61%
Świat Szkła
17
61%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 1 64-69
18
61%
Instal
2006 nr 11 14-19
PL W ramach tworzenia i ochrony przyjaznego dla zbiorów zabytkowych i ludzi środowiska muzealnego w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Laboratorium MNW są wykonywane systematyczne badania skażenia mikrobiologicznego powietrza. W artykule przedstawiono metodyką prowadzonych badan, analizę otrzymanych wynik[...]
EN For creating and protecting friendly environment for historic collections and people in National Museum in Warsaw, in MNW Laboratory systematic research concerning microbiological air pollution are carried out. The methodology of performed research, analris of received results and benefits resulting[...]
19
61%
Drogownictwo
2008 nr 4 115-118
PL Dzięki ofiarności społeczności drogowców i przychylności władz administracji drogowej oraz zaangażowania organizatorów przedsięwzięcia powstało muzeum drogownictwa w Szczucinie. 25 stycznia 2008 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa, na którą przybyło liczne grono drogowców i władze drogownictwa.[...]
EN Thank generosity of road society and goodwill of road administration and engagement of project organizers Road Museum has been created in Szczecin. Ceremony of the anniversary with participation of large group of road people and road authority were organized on 25th of January 2008. There were addre[...]
20
61%
Drogownictwo
2012 nr 1 26-28
PL Muzeum Drogownictwa w Polsce ma nowoczesną siedzibę w Szczuczynie i bogate zbiory historyczne. Ostatnio podjęło współpracę z podobnymi ośrodkami muzealnymi z krajów nordyckich i bałtyckich. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni robocze.
EN Road Museum in Poland has modern domicile in Szczuczyn and reach historical documentation archive. It has undertaken cooperation with similar museums of Nordic and Baltic countries. The museum is open to visitors on working days.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last