Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mutual inductance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 143--147
PL Skrętka jednoparowa jest zwykle wykorzystywana w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych i elektronicznych systemach pomiarowych w celu redukcji niekorzystnych sprzężeń elektromagnetycznych. Impedancja wzajemna skrętki jednoparowej (układu dwóch wzajemnie skręconych przewodów o kształcie helisy) [...]
EN Twisting of a bifilar lead is commonly used in various fields of electrical instruments and measurement systems in order to reduce the electromagnetic interference (EMI). Knowledge of inductances for helical conductors is needed for fundamental electromagnetic calculations, e.g. in electromagnetic c[...]
2
88%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 4 843--854
EN In this study, a new circuit topology using a Z-source resonant inverter (ZSRI) for high power applications in large-air-gap contactless power transfer (CPT) systems, has been investigated. The main shortcoming of a large-air-gap CPT system is the poor power transfer efficiency due to low magnetic c[...]
3
88%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 3 485--496
EN Quality of electric current delivered to the magnets of a particle accelerator is essential for safety and reliability of its operation. Even small discrepancies strongly affect the properties of particle beams. One of the sources of the disturbances is the appearance of induced currents caused by t[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami o przekroju prostokątnym i dowolnej długości. W przypadku prądu stałego lub niskiej częstotliwości [...]
EN In this paper, using a definition of a mutual inductance for two conductors of any shape and lengths, the new exact closed formula for mutual inductance between two rectangular bars of any lengths is proposed. In the case of direct current (DC) or low frequency (LF) this inductance is given by analy[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 175-177
PL Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i skończonej długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej miedzy dwoma długimi przewodami o przekroju prostokątnym. W przypadku prądu stałego lub niskiej częstotliwości i[...]
EN In this paper, using a definition of a mutual inductance for two conductors of any shape and finite lengths, the new exact closed formula for mutual inductance between two long rectangular bars is proposed. In case of direct current (DC) or low frequency (LF) this inductance is given by analytical f[...]
6
75%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 2 227--236
EN The study presents a calculation method of the voltage induced by power-line sagged conductor in an inductively coupled overhead circuit of arbitrary configuration isolated from ground. The method bases on the solution utilizing the magnetic vector potential for modeling 3D magnetic fields produced [...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 290--292
PL W artykule bada się indukcyjność linii jednofazowej z prostymi równoległymi sztywnymi szynoprzewodami prostokątnymi. Stosując definicję indukcyjności własnej i wzajemnej dla dwóch przewodów o dowolnym kształcie i skończonej długości zaproponowano dokładne wzory na obliczanie tych indukcyjności dla d[...]
EN In this paper, inductance of a long single-phase line with parallel straight rigid rectangular busbars is investigated. Using a definition of the self and mutual inductances for two conductors of any shape and finite lengths new exact closed formulae for these inductances of long rectangular busbars[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 287--289
PL Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i skończonej długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej miedzy dwoma równoległymi cienkimi przewodami taśmowymi o szerokościach wzajemnie prostopadłych. W przypadku prą[...]
EN In this paper, using a definition of a mutual inductance for two conductors of any shape and finite lengths, the new exact closed formula for mutual inductance between two thin tapes whose axes are parallel and whose widths are perpendicular is proposed. In case of direct current (DC) or low frequen[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 278-280
PL W pracy przedstawia się nową analityczno-numeryczna metodę wyznaczania impedancji pojedynczego przewodu prostokątnego o dowolnej długości. Przewód dzieli się na wiele przewodów elementarnych o bardzo małych wymiarach. Indukcyjności własne każdego z nich jak również indukcyjności wzajemne między nimi[...]
EN In this paper new analytical numerical method for calculating of impedance of any long straight isolated conductor of rectangular cross section is presented. The conductor is divided into a great number of rectangular subconductors of very small size. Self inductance of each subconductor and mutual [...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 281-283
PL Stosując definicję indukcyjności wzajemnej między dwoma przewodami dowolnych kształtów i skończonej długości w pracy zaproponowano nowy dokładny wzór na obliczanie indukcyjności wzajemnej miedzy dwoma równoległymi cienkimi przewodami taśmowymi. W przypadku prądu stałego lub niskiej częstotliwości in[...]
EN In this paper, using a definition of a mutual inductance for two conductors of any shape and finite lengths, the new exact closed formula for mutual inductance between two thin tapes whose axes are parallel and whose widths are also parallel is proposed. In case of direct current (DC) or low frequen[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w a[...]
EN A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated valu[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W poniższym artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych[...]
EN A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated valu[...]
13
63%
Archives of Electrical Engineering
EN A new observer of induction motor state variables is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen parameter versus the position vector length. The value of the mutual inductance received n the identification algorithm is calculated e[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 356-359
PL W artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w a[...]
EN A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated valu[...]
15
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2011 Nr 5 (98) 27--30
PL W artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w a[...]
EN A new observer for variables of condition of asynchronous motor is described in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path of motor is expressed as a function that depends on the position vector length. The value of the mutual inductance of windings of stator and rotor is calculated on the [...]
16
51%
Journal of Power of Technologies
EN Efficient contactless power transfer (CPT) is an emerging technology which is attracting great scientific interest because it can mitigate some of the problems commonly associated with conventional wired power transfer systems. CPT systems suffer from very low efficiency because of the poor coupling[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last