Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  museum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W wielu nawet najnowocześniejszych projektach można odnaleźć idee sprzed kilkudziesięciu lat. Niepostrzeżenie trwają w nich, mniej lub bardziej zamierzone podobieństwa do, wydawać by się mogło, minionych koncepcji czy postulatów. Analogie i kontynuacje uwidaczniają się w pojedynczych elementach bądź[...]
EN Some ideas born several dozen years ago can be find in many, even most up-to-date projects. Imperceptibly, they give some more or less intentional similarities to some concepts or postulates long gone a chance to last. Analogies and continuations appear through singular elements as well as form, com[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
2013 Vol. 39, no. 2 113--123
EN The site currently occupied by the Archaeological Museum in Kraków abounds with finds dating back to the early medieval period. It is located on the edge of the alluvial cone of the Prądnik, a tributary to the Vistula River. In the 9th-13th century, the area was contained within the fortified suburb[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesne muzea przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Ich cechą jest wzrastające zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce oraz sferze komercyjnej handlu i usług. Muzea projektowane są jako dzieła sztuki, które mają wpływać na atrakcyjność ich m[...]
EN Contemporary museums have evolved as public institutions. They have increased demand for space for education, recreation, entertainment, commerce and services. Designed as a work of art spectacular museum building can enhance a city's attractiveness. The museum has assumed the role of an urban landm[...]
4
100%
Elektro Info
2005 nr 10 32-34
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Zachowane XIX wieczne wyrobiska górnicze, dawnej kopalni "Guido " w Zabrzu, które znajdują się w obrębie Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego "M-300" w likwidacji, przekształcane są w obiekt geoturystyczny pod nazwą Skansen Górnictwa Podziemnego "Guido". W wyniku przebudowy i odtworzenia zlikwido[...]
EN Preserved mine workings of 19th century, belonging to former colliery "Guido" at Zabrze, which have been within Experimental Hard Coal Mine "M-300" in liquidation, are being converted into a geo-tourist object named Skansen Górnictwa Podziemnego "Guido" (Heritage Park of Underground Mining "Guido").[...]
6
100%
Budownictwo i Architektura
EN Guaranteeing the survival of cultural heritage, increasing its accessibility, both physical and intellectual, and the creation of countless benefits for different categories of stakeholders depends both on a perfect comprehension of the interests and abilities of users to take advantage of what is o[...]
7
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/1 85--100
PL Artykuł prezentuje wybrane przykłady współczesnych muzeów europejskich, których forma zaprojektowana została w powiązaniu z retoryką ekspozycji. Spójna narracja ma służyć wzmocnieniu odbioru idei miejsca. Współczesne wystawiennictwo, przyczyniające się do powstania nowego modelu budynku muzealnego, [...]
EN The article presents selected examples of modern European museums, whose forms have been designed in association with the rhetoric of their exhibitions. This coherent narrative strengthens the reception of the idea of space. Contemporary exhibitions, contributing to the creation of a new model of th[...]
8
89%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że zarówno kuratorzy, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur. Dotyczy to zwłaszcza rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne. Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmie[...]
EN Observation of the modern museums shows up that curators and architects see the museum as the solution for the problems of the city structures. It especially refers to the neglected and destroyed regions but also the regions that are seen as attractive. By detecting the relation between the city and[...]
9
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The importance of consolidated information resources development for social data institutions at the level of towns and establishments with a view to their further integration into national information resource is substantiated. “Smart city” projects portfolio is a new innovative model of the city, [...]
10
88%
Budownictwo i Architektura
EN The paper discusses the open, inclusive, dynamic, proactive notion of cultural heritage that is emerging in the international scientific debate. Some significant innovations are examined first: the overcoming of the dualism between tangible and intangible cultural heritage, the increasing role of lo[...]
11
75%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji. Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się symbolami przestrzennymi miast.
EN The paper is devoted to the architecture of today's museums on the background of it's evolution. Today's museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of numerous towns.
13
75%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 1 64-69
14
75%
Instal
2006 nr 11 14-19
PL W ramach tworzenia i ochrony przyjaznego dla zbiorów zabytkowych i ludzi środowiska muzealnego w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Laboratorium MNW są wykonywane systematyczne badania skażenia mikrobiologicznego powietrza. W artykule przedstawiono metodyką prowadzonych badan, analizę otrzymanych wynik[...]
EN For creating and protecting friendly environment for historic collections and people in National Museum in Warsaw, in MNW Laboratory systematic research concerning microbiological air pollution are carried out. The methodology of performed research, analris of received results and benefits resulting[...]
15
75%
Drogownictwo
2008 nr 4 115-118
PL Dzięki ofiarności społeczności drogowców i przychylności władz administracji drogowej oraz zaangażowania organizatorów przedsięwzięcia powstało muzeum drogownictwa w Szczucinie. 25 stycznia 2008 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa, na którą przybyło liczne grono drogowców i władze drogownictwa.[...]
EN Thank generosity of road society and goodwill of road administration and engagement of project organizers Road Museum has been created in Szczecin. Ceremony of the anniversary with participation of large group of road people and road authority were organized on 25th of January 2008. There were addre[...]
16
75%
Drogownictwo
2012 nr 1 26-28
PL Muzeum Drogownictwa w Polsce ma nowoczesną siedzibę w Szczuczynie i bogate zbiory historyczne. Ostatnio podjęło współpracę z podobnymi ośrodkami muzealnymi z krajów nordyckich i bałtyckich. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni robocze.
EN Road Museum in Poland has modern domicile in Szczuczyn and reach historical documentation archive. It has undertaken cooperation with similar museums of Nordic and Baltic countries. The museum is open to visitors on working days.
17
75%
Drogownictwo
2010 nr 7-8 272-275
PL Paryskie muzeum Carnavalet ma zbiór obrazów przedstawiających mosty Paryża. Niektórym obrazom towarzyszą modele z pracowni twórców i makiety zabudowy miejskiej wysp i mostów na Sekwanie. Obrazy nie tylko dokumentują mosty ale również fazy ich zabudowy budynkami i rozbiórki tych budynków.
EN Paris Carnavalet museum has collection of paintings presenting Paris bridges. Some paintings are extended by models from artist workshops and by models of urban land development of islands and bridges on the Seine River. Not only bridges, but their development phases with building construction and [...]
18
75%
Architectus
2012 Nr 2(32) 105--110
PL Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Heweliuszowskim. W Gdańsku, na Starym Mieście, nieopodal najstarszego gdańskiego kościoła św. Katarzyny i Ratusza Staromiejskiego, w kamienicach przy ul. Korzennej mieściło się obserwatorium Jana Heweliusza. Do dziś w kościele św. Katarzyny znajduje się grobowiec ast[...]
EN Year 2011 was announced as the Year of Johannes Hevelius. Johannes Hevelius had his observatory in Gdańska, in the Old Town, near the oldest Gdańsk St. Catherine’s Church and the Main Town Hall on the highest floors of the townhouses at Korzenna Street. The astronomer’s tomb is in St. Catherine’s Ch[...]
19
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 2 (125) 44--47
20
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Renzo Piano uważa, że odręczny rysunek daje wolność, jest instynktowny, a jego niedoskonałość prowokuje do wprowadzania zmian i ciągłego ulepszania. Lakoniczność szkicu zmusza do syntetycznego myślenia i uchwycenia istoty rzeczy. Na przykładach autorskich rysunków z różnych okresów twórczości można [...]
EN Renzo Piano believes that freehand drawing gives freedom, it is instinctive, and its imperfection provokes change and continuous improvement. The briefness of the sketch forces us into a synthetic way of thinking and to capture only the essence of things. Based on examples of Renzo Piano’s works fro[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last