Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  muscle torque
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania inżynierskiego systemu pomiarowego MGC PLUS wraz z oprogramowaniem CATMAN do oceny wielkości momentów sił mięśniowych rozwijanych podczas ćwiczeń na przyrządzie typu wioślarz treningowy. W celu poprawy możliwości pomiarowych wykonano modernizację przyrz[...]
EN The paper presents the possibility of using the engineering measuring system MGC PLUS with software CATMAN for estimating the moments of muscle forces developed during exercises on the instrument type rowing training. In order to be able to upgrade the instrument of measurement was performed, provid[...]
2
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Isokinetic dynamometers are frequently used as training devices. They are also regularly employed to measure the characteristics of skeletal muscles under dynamic conditions. The combination of published data of such measurements and the authors’ own experience led to the present investigation of th[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 275-280
EN The aim of this study was to determine the effects of two various types of power training on the muscle torques and power levels of lower extremities. During four weeks (five days a week) 27 students participated in this study. The training device consisted of an incline plane and a sliding seat. Th[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 399-404
EN The professional literature widely describes research on measurements of force and torque flexors and extensors for upper limb muscles, but only a few publications talk about movements of the rotation muscles [4, 6]. Rotation movements of the forearm play an important role in the hand manipulating f[...]
5
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 95--98
PL W prezentowanej pracy dokonano porównania zawodników piłki siatkowej (n = 24) z siatkarzami plażowymi (n = 20), pod kątem osiąganych maksymalnych momentów sił mięśniowych, dla 10 zespołów mięśniowych. Badania przeprowadzono na specjalnych stanowiskach służących do pomiarów momentów sił w warunkach [...]
EN This study presents a comparison of volleyball (n = 24) and beach volleyball (n = 20) players, in terms of maximal muscle torques for 10 muscle groups. The measurements were taken on a specific mechanical stands that were designed and built for measuring muscle torques under isometric conditions. Bo[...]
6
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of the research was to compare muscle torque of elite combat groups. Twelve taekwondo WTF athletes, twelve taekwondo ITF athletes and nine boxers participated in the study. Measurements of muscle torques were done under static conditions on a special stand which belonged to the Departmen[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 86-92
PL Niniejsza praca składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano wyniki identyfikacji momentów sił mięśniowych w warunkach izokinetycznych uzyskane za pomocą urządzenia BIODEX SYSTEM 3. Analizie poddano wybrane stawy człowieka. Pomiary przeprowadzono dla różnych prędkości kątowych [...]
EN The paper is divided into two basic parts. The results of identification of net artificial torques have been presented in the first part of the paper. Isometric testing was done with the use of the BIODEX SYSTEM 3 equipment. The selected joints of human being were examined. The angular velocities an[...]
8
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 23--28
PL Celem pracy jest przedstawienie analizy błędów oraz wyników symulacji wartości momentów sił w stawie skokowym dla płaskiego modelu kończyny dolnej, wynikających z różnego przebiegu środka parcia stopy na podłoże (CoP - center of pressure). Składowa przednio-tylna CoP była przesuwana o wektory [a;b],[...]
EN The purpose of this study was to investigate the effect of errors in the center of pressure (CoP) locations on two dimensional lower limb joint moment during gait. Kinematics and kinetic data were synchronized in MatLab. Antero - posterior component of CoP was shifted by vectors [a;b], where a and [...]
9
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 213--219
PL W pracy dokonano identyfikacji obciążeń wewnętrznych w wybranych stawach w trakcie kontaktu skoczka z podłożem podczas wykonywania przerzutu i salta w przód w pozycji łamanej. Przedmiotem analizy były czasowe charakterystyki zbiorczych momentów sił mięśniowych i reakcji w stawach skokowym, kolanowym[...]
EN The internal loads at the selected joints during contact of the jumper with the ground when performing the handspring front pike somersault were identified in this work. The computations were based on a three-dimensional model of the human body defined in natural coordinates. The time courses of th[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 153-158
PL Celem pracy jest opracowanie modelu dynamicznego kończyny górnej w oparciu o dynamikę układów wieloczłonowych. W pracy prezentowany jest płaski model kończyny górnej składający się z trzech ciał sztywnych ramię, przedramię i dłoń połączonych w łańcuch biokinematyczny z nieruchomym członem modelują[...]
EN The paper presents a general approach of modeling the human upper limb dynamics accordingly to the multibody system dynamics. The two-dimensional model of the limb is presented. Three generalized coordinates, in the form of intersegmental angles, describe the motion of the limb. Analysis of upper li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last