Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mury ceglane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule przedstawiono nieniszczące metody badania wilgotności materiałów budowlanych, metodykę badań wilgotności masowej oraz podano podstawy, nowej, tomograficznej metody badania wilgotności murów, opracowywanej obecnie w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy [...]
EN A classification of nondestructive methods of investigating damp in building materials, the mass moisture testing methodology and the assumptions of a new tomographic method of assessing the dampness of masonry, under development in Wrocław University of Technology.s Institute of Building Engineerin[...]
3
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 18 55--63
PL W artykule przedstawiono metodę określania podstawowych parametrów wytrzymałościowych zabytkowego muru ceglanego. Zastosowano badania eksperymentalne, aby określić podstawowe parametry wytrzymałościowe cegieł. Uzyskane wyniki porównano z wartościami wymienianymi w literaturze. Tak uzyskane wartości [...]
EN The paper presents the determination of the basic material properties of a historic brickwork. Experimental studies were used to identify the basic material properties of bricks. The mechanical properties of the masonry, as an orthotropic homogenized material, were calculated. Then, numerical simula[...]
4
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań laboratoryjnych dwóch serii (łącznie 12) murów poddanych cyklicznej sile ściskającej. Przedstawiono procedury badań i obrazy zniszczenia, a wyniki poddano dyskusji. Obserwowano wpływ powtarzającego sie obciążenia ściskającego na zachowanie i parametry materi[...]
EN This paper presents the results of laboratory experiments carried out on twelve clay brick masonry wallettes of two types under cyclic compressive loading. In the paper, the procedure adapted for testing is described and the results are discussed. The failure models and cracking patterns of the test[...]
5
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 151-156
PL W pracy opisano możliwości zastosowania sprzężonego modelu transportu ciepła i masy w przegrodach budowlanych dla potrzeb oceny cieplno-wilgotnościowej zabytkowych ścian murowanych. Przeanalizowano ściany jednowarstwowe o budowie niejednorodnej (cegła lub spoina) pozbawionych warstwy tynków wykończ[...]
EN The Building Physics problems in some parts and elements of revitalized historical buildings plays the significant role in their future energy-efficiency and maintenance. The results presented here show the hygrothermal processes happened in renovated brick masonry walls. Presented method will be us[...]
6
84%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 255--262
PL W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bra[...]
EN This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last