Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multivariate statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN Two different approaches are applied for the investigation of possible changes within the climate regime – as an important component of vulnerability – on a regional scale for Saxony, Germany. Therefore data were applied from the output of the statistical climate models WETTREG2010 and WEREX-V for a[...]
2
100%
Analit
2018 Nr 6 84--53
3
84%
Journal of Water and Land Development
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głó[...]
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The mul[...]
4
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przy użyciu statystyki wielu zmiennych oceniono jakość wody kilku jezior w północnej Grecji. W ciągu dwu lat monitorowano parametry chemiczne i fizykochemiczne wody z jezior: Koronia, Volvi, Doirani, Megali Prespa i Mikri Prespa. Stosowano zarówno analizę klasterową (grupową) oraz składowych głównyc[...]
EN The present study deals with the multivariate statistical assessment of the water quality of several lakes located in Northern Greece. A two-year monitoring of different chemical and physicochemical parameters of the lake water was performed for the lakes Koronia, Volvi, Doirani, Megali Prespa and M[...]
5
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 12 1531-1539
PL Praca ta stanowi ostatnią część badań dotyczących jakości wody rzeki Struma i jej dopływów na terytorium Bułgarii. Gromadzone przez długi czas dane monitoringowe zostały poddane statystycznej analizie za pomocą wariancji wielokrotnej (analizy klasterów, analizy głównych komponentów, rozdzielnego mod[...]
EN The present paper is the last part of a study concerning the water quality of Struma river and its tributaries in Bulgarian territory. Monitoring data for a long period of observation were treated by the use of various multivariate statistical approaches (cluster analysis, principal components analy[...]
6
84%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Standard methods of multivariate statistics fail in the analysis of high-dimensional data. This paper gives an overview of recent classification methods proposed for the analysis of high-dimensional data, especially in the context of molecular genetics. We discuss methods of both biostatistics and d[...]
7
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki zastosowania chemometrycznej analizy klasterów (grup) oraz analizy składowych głównych dla danych monitoringu ciekłego opadu atmosferycznego z trzech różnych miejsc. Celem była identyfikacja czynników ukrytych, odpowiedzialnych za strukturę danych z każdego miejsca pobierania pr[...]
EN The present communication deals with the application of cluster and principal components analysis to a data set collected by monitoring wet precipitation at three different sampling sites. The idea is to identify latent factors responsible for the data structure at each site and, thus, to get inform[...]
8
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 12 1257-1267
PL Pokazano możliwości jakie stwrzają metody enwironmetryczne: analiza klasterów i analiza głównych składników. Nacisk położono na ich rolę w opracowywaniu danych pomiarowych; podano również ich główne założenia. Zastosowanie statystycznej metody multiwariancji zostało zilustrowane dwoma przykładami: -[...]
EN An effort is done to demonstrate the opportunities of same environmetric methods like regression analysis, cluster analysis and principal components analysis. Their role for data modeling is stressed and the basic theoretical principles are given. The application of the multivariate statistical meth[...]
9
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 6 (77) 57--62
PL Wprowadzanie norm ISO spowodowało, że duża ilość firm zaczęła gromadzić obszerne dane dotyczące stosowanych procesów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa realizujące procesy teksturowania fałszywym skrętem wykorzystywały zgromadzone dane dla ustalenia warunków procesu i udoskonalenia jego przebiegu. W ar[...]
EN After the wave of ISO 9000 certification, a large number of enterprises started to accumulate a great amount of data regarding their processes. False-twist texturing plants used these data to set up a process and improve their operations. This article shows that data mining, partial least squares mo[...]
10
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 4 355-359
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad oddziaływaniem wybranych kwasów żółciowych (kwas dehydrocholowy, cholowy, deoksycholowy, taurodeoksycholowy, glikodeoksycholowy, glikocholowy oraz chenodeo-ksycholowy; rys. 1) z substancjami makrocyklicznymi (ß-cyklodekstryna i jej hydroksypropylowa pochodna) w[...]
EN The main goal of present work was to explore the host-guest complex formation between selected bile acids (dehydrocholic, cholic, deoxycholic, taurodeoxycholic, glycodeoxycholic, glycocholic and chenodeoxycholic acid) and cyclodextrins (ß-cyclodextrin and its hydroxypropyl derivative) at sub-ambient[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last