Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multisensor system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 4 743--754
EN In the paper, state filtration in a LQG problem formulated for a multisensor system is considered. Control is determined by a central node as a linear form of a state estimate. It is assumed that control values are not available to local nodes. Because of the drawbacks of centralized filtration an o[...]
2
100%
Archives of Control Sciences
EN In the paper, fusion state hierarchical filtration for a multisensor system is considered. An optimal global Kalman filter is realized by a central node in the information form. The state estimate depends on local information that should be sent by local nodes. Two information structures are conside[...]
3
100%
Archives of Control Sciences
2015 Vol. 25, no. 3 307--318
EN A fusion hierarchical state filtration with k−step delay sharing pattern for a multisensor system is considered. A global state estimate depends on local state estimates determined by local nodes using local information. Local available information consists of local measurements and k−step delay glo[...]
4
100%
Archives of Control Sciences
EN In the paper a state filtration in a decentralized discrete time Linear Quadratic Gaussian problem formulated for a multisensor system is considered. Local optimal control laws depend on global state estimates and are calculated by each node. In a classical centralized information pattern the global[...]
5
88%
Archives of Control Sciences
EN In the paper two filtration algorithms for distributed multisensor system are presented. The first one is derived for a linear dynamical system composed of local subsystems described by local state equations. Local estimates are sent to a central station to be fused and formed an optimal global esti[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano wieloczujnikowy układ do badania sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). Dokonano analizy zjawisk fizycznych towarzyszących pozyskiwaniu sygnałów optycznych z obiektów biologicznych. Zaprojektowano i wykonano odbiciowe czujniki optoelektroniczne oraz układ kondycjonowania i akw[...]
EN The subject matter of the paper refers to a multisensor system for examination of a photoplethysmographic signal (PPG). Biophysical phenomena connected with acquiring the optical signals from a human subject are analyzed. A reflectance variant of the optoelectronic sensors as well as conditioning sy[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1159-1169
PL W artykule omówiona została problematyka wykrywania min i IED z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów. Przedstawiono zarówno światowe rozwiązania jak i prace prowadzone w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w ramach projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego wykrywania min i IED za pomocą sys[...]
EN Paper discussed the problem of detection of mines and IED’s by using unmanned vehicles. Some world solutions and results of work carried out in the Military Institute of Armamnet Technology under the framework of a research-development project relating to detection of mines and IED’s by using multi-[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 7 575-577
PL W systemach obserwacyjnych coraz częściej stosuje się zespół kamery termowizyjnej i kamery wideo. Znaczna różnica w standardzie rejestrowanych obrazów sprawia, że ich jednoczesne przetwarzanie jest zadaniem złożonym. W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na przetwarzanie obrazu termowizyjnego [...]
EN Multisensory systems are often used in security systems for border surveillance and protection as well as in various military systems like fire control systems. In security systems combined infrared and vision cameras are used to increase effectiveness and detection efficiency. The reason for wide u[...]
9
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zastosowanie wieloczujnikowych urządzeń detekcyjnych zdecydowanie poprawia skuteczność wykrywania intruza, zmniejszając jednocześnie prawdopodobieństwo fałszywego alarmu. W artykule zaprezentowano koncepcję syntezy danych w systemie ochrony zbudowanym w oparciu o radar, kamerę wizyjną oraz kamerę te[...]
EN Application of multisensor detecting devices significantly improves the effectiveness of intruder detection and also reduces the false alarm rate. The paper presents the concept of data fusion in a security system comprising of radar and daylight and thermal cameras. The applied control software mak[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last