Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimodalny korytarz transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Przedłożono metodę wielokryterialnej oceny rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym przy uwzględnieniu przepływu ładunku przez bazę logistyczną. Wielokryterialna ocena rozłożenia potoku ruchu ma być pomocna dla podejmującego decyzję o zakresie inwestowania w elementy infrastru[...]
EN The paper suggests a multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor, taking into account freight flow through the logistic base. Multicriteria evaluation of traffic flow distribution assists in making decision concerning investments in the infrastructure ele[...]
2
100%
Archives of Transport
PL Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Wielokry-terialne rozłożenie potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. Zaproponowano procedurę "MAJA" wielokryterialnej oceny rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym w aspekcie badań dostoso[...]
EN The article is the result of research conducted within a research project called Multicriteria traffic flow distribution in a multimodal transport corridor. The "MAJA" procedure has been suggested for multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor, in the co[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 57-75
PL Ocena dostosowania elementów infrastruktury multimodalnych korytarzy transportowych do realizowanych zadań transportowych jest wieloaspektowym problemem decyzyjnym. Przy wyborze optymalnych decyzji decydent posługuje się na ogół nie jednym, lecz wieloma kryteriami jednoczesnie. Niezbędne jest zatem [...]
EN The modernisation and improvement of the multimodal transport corridor infrastructure that conforms to the growing requirements of clients concerning the quality of transport services, is a strategic decision process. It is also a multiaspect, i.e. a multicriteria, process. It is a difficult task to[...]
4
80%
Archives of Transport
PL Przedstawiono metodę wyznaczania kongestii ruchu dla realizowanych zadań przewozowych przy ustalonej infrastrukturze transportowej multimodalnego korytarza. Wyznaczanie kongestii ruchu realizowane było w dwóch etapach. W pierwszym etapie formułuje się oraz rozwiązuje zadania optymalizacyjne rozłożen[...]
EN The paper presents methodology of determining traffic congestion for transport tasks performed in the context of a defined transport corridor infrastructure. The suggested methodology of determining congestion facilitates the identification of overloaded elements of the infrastructure of a multimoda[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last