Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimodal transport corridor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Przedłożono metodę wielokryterialnej oceny rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym przy uwzględnieniu przepływu ładunku przez bazę logistyczną. Wielokryterialna ocena rozłożenia potoku ruchu ma być pomocna dla podejmującego decyzję o zakresie inwestowania w elementy infrastru[...]
EN The paper suggests a multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor, taking into account freight flow through the logistic base. Multicriteria evaluation of traffic flow distribution assists in making decision concerning investments in the infrastructure ele[...]
2
100%
Archives of Transport
PL Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Wielokry-terialne rozłożenie potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. Zaproponowano procedurę "MAJA" wielokryterialnej oceny rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym w aspekcie badań dostoso[...]
EN The article is the result of research conducted within a research project called Multicriteria traffic flow distribution in a multimodal transport corridor. The "MAJA" procedure has been suggested for multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor, in the co[...]
3
80%
Archives of Transport
PL Przedstawiono metodę wyznaczania kongestii ruchu dla realizowanych zadań przewozowych przy ustalonej infrastrukturze transportowej multimodalnego korytarza. Wyznaczanie kongestii ruchu realizowane było w dwóch etapach. W pierwszym etapie formułuje się oraz rozwiązuje zadania optymalizacyjne rozłożen[...]
EN The paper presents methodology of determining traffic congestion for transport tasks performed in the context of a defined transport corridor infrastructure. The suggested methodology of determining congestion facilitates the identification of overloaded elements of the infrastructure of a multimoda[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last