Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-valued logic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 261-263
PL Opisano teoretyczny model przetwornika sygnałów dwuwartościowej logiki boolowskiej na trójwartościową, dla dowolnych poziomów liczbowych wartości logicznych. Pokazano jego schemat ogólny. Zaproponowano realizację przetwornika sygnałów logicznych dwuwartościowych na trójwartościowe z zastosowaniem dw[...]
EN The paper describes the theoretical model of a two-state logic into a three-state logic converter for which the value of the logic levels is arbitrary. For the purpose of analysing the converter, the number of binary inputs is set to two. The general diagram of the converter is shown. The realizatio[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 264-268
PL W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań siłowników o ruchu liniowym i nowoczesnych transformatorów. Przedstawiono zarówno modele fizyczne analizowanych obiektów, jak i ich modele matematyczne. Praca zawiera wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego oraz jego parametrów całkowych dla nowoczesn[...]
EN Selected investigation results of linear actuators and modern transformers are presented in the paper. Both, physical and mathematical models of the analysed objects are shown. There are given results of calculating the magnetic field distribution and its integral parameters for three objects: a mod[...]
3
88%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper uses the notion of relative sets in relation to fuzzy set theory to provide a mathematical framework to analyze communication among agents. Each relative set partitions all objects into four distinct regions corresponding to four truth-values of Belnap's logic. Two orderings on relative s[...]
4
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In this paper, by defining a pair of classical sets as a relative set, an extension of the classical set algebra which is a counterpart of Belnap's four-valued logic is achieved. Every relative set partitions all objects into four distinct regions corresponding to four truth-values of Belnap's logic[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Informatyka
PL W artykule przedstawiono metody dekompozycji wielowartościowych funkcji logicznych z przeznaczeniem do implementacji w układach FPGA opartych o komórki LUT. Zaprezentowana metodologia obejmuje algorytmy dekompozycji oraz kodowania funkcji symbolicznych, omówione zostały również zastosowania tej tech[...]
EN The paper presets methods used in decomposition of multi-valued logic functions for LUT-based FPGAs. The methodology consists of algorithm of decomposition and coding technique of symbolic functions as well as using of this method for state encoding and decomposition of multi-valued logic network is[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last