Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-criteria method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016 Vol. 7, no. 3 179--184
PL Proces inwestycyjno-budowlany jest niezwykle złożony a czynności związane z jego realizacją można podzielić na kilka etapów. Najważniejszym z nich jest etap przygotowania inwestycji. To wtedy zapada szereg decyzji dotyczących m. in. wyboru lokalizacji, wyboru rozwiązań materiałowych czy technologicz[...]
EN The process of investment is extremely complex and activities related to its implementation can be divided into several stages. The preparation stage is the most important of them. At the planning stage a number of decisions concerning, among others choice of location, choice of materials and techno[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 185--195
EN It is not easy to choose a car depending on the type of engine used in it. This is due to the diversity of properties characterising certain types of cars and doubts concerning the costs incurred during their operation (especially for new types as electric cars). Thus, this article presents a compar[...]
3
67%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 108--112
PL W pracy przedstawiono obliczenia dotyczące zastosowania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji (AHP) do analizy wyboru typu gospodarstwa agroturystycznego. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę do wyboru wariantów z czterech różnych spotykanych typów przedsiębiorstw agroturystyc[...]
EN The paper presents calculation the multiple criteria decision analysis of concepts of a type building site planning for the farm tourism. For the multi-criteria analysis a simple model using the AHP method was adopted. The article presents and characterizes the method for selecting variants from fou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last