Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moving inductors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 137-147
PL W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. Zaproponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania mocy grzejnej w sposób elasty[...]
EN In the paper the design and implementation of wireless supply of inductors used for induction heating of the rotating steel cylinder. Such cylinders are often an important component of paper making machines. Proposed solution allows the heating power to be dissipated in cylinder mantel in a flexible[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 113-123
PL W artykule przedstawiono metodę realizacji i wyniki regulacji dwustawnej temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami. Szczególny nacisk położono na zapewnienie równomierności rozkładu temperatury wzdłuż tworzącej walca podczas doprowadzani[...]
EN In the paper the implementation and results of on-off temperature control of the rotating steel cylinder heated by induction using moving inductors have been presented. The main focus was drawn to the uniformity of temperature distribution on cylinder surface in various phases of the heating process[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 125-135
PL W artykule przedstawiono możliwość regulacji PI temperatury powierzchni nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami obracającego się walca stalowego. Na bazie doświadczeń symulacyjnych wykonanych z użyciem modelu numerycznego obiektu dokonano identyfikacji jego właściwości dynamicznych, syntezy u[...]
EN In the paper the possibility of PI control of surface temperature of induction heated rotating steel cylinder with moving inductors has been presented. The controller design procedure was supported by simulations using numeric model of the heated cylinder. The dynamic properties of the plant were de[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono możliwość nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego przy pomocy poruszających się wzdłuż tworzącej walca wzbudników. Przeanalizowano wpływ rodzaju i prędkości ruchu wzbudnika oraz sposobu regulacji jego mocą na rozkład temperatury wzdłuż tworzącej walca zarów[...]
EN In the paper a possibility of induction heating of the rotating steel cylinder with use of moving inductors along cylinder axis has been presented. The influence of type and velocity of inductor’s moving, kind of its supplied power control for temperature distribution along cylinder axis both for un[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 299-302
PL W artykule przedstawiono projekt i wykonanie bezprzewodowego zasilania wzbudników do nagrzewania obracającego się walca stalowego będącego elementem maszyny papierniczej. Proponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania do powierzchni walca mocy czynnej w sposób elastyczny i selektywny, co umożli[...]
EN In this article, a project and method of realization of wireless powering of system of inductors used to heat the rotating steel cylinder being an element of a paper machine has been described. The proposed solution gives an opportunity of supplying the heating power in a flexible and selective way [...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 327--330
PL W artykule przedstawiono metodę realizacji oraz wyniki dwustawnej regulacji temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego ruchomymi wzbudnikami. Istotne znaczenie dla zaproponowanej metody sterowania ma zapewnienie równomierności rozkładu temperatury wzdłuż tworzącej walca p[...]
EN In the article, the method of realization and results of on-off temperature control of the surface of rotating steel cylinder, heated with mobile inductors have been shown. Ensuring the uniformity of the temperature distribution along the generatrix of the cylinder during heating the object to the g[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last