Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motorway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
2
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 62
PL Bardzo często sieć połączeń drogowych kraju jest porównywana do układu krwionośnego człowieka. Tak jak ludzie dbają o unikanie chorób systemu krążenia, tak nasze krajowe arterie powinny być wolne od zatorów komunikacyjnych. Dlatego ważny jest stały monitoring tego układu.
EN The network of roads in our country has been often compared to the blood circulatory system of a human being. Similarily to humans taking care of their health, also our state arteries should be free from communication clogs. Beacuse of that, the permanent monitoring of the system is of crucial impor[...]
3
88%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 58--61
PL Bezpieczeństwo drogowe powinno być kwestią priorytetową dla wszystkich użytkowników dróg, jednak pomimo podejmowanych do tej pory działań liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych pozostaje niezwykle wysoka. Poniżej przedstawiono dokładną analizę stanu BRD na małopolskim odcinku autostrady A4 za [...]
EN The road safety ought to be a matter of a top priority for every road user. However, despite all the undertakings implemented so far, the number of fatalities in road accidents still remains extremely high. Below, a thorough analysis is presented which investigates the situation in the Lesser Poland[...]
4
88%
Logistics and Transport
EN Costs for tolling a motorway in Poland should take into account not only profits of owners and managers, but also difficulties and losses incurred by road users. Lack of smoothness of travel as well as high tolls do not have a positive impact on the country's economic development. The nervousness an[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 4 231--238
EN Line investments, such as a motorway, have a negative impact on the spatial structure of agricultural land, which has disarrayed the lifestyle and human work in rural areas. Such projects have a measurable influence on increasing the distances between plots which are the property of a single owner, [...]
6
88%
Archives of Transport
EN Motorways and expressways are the core of each country’s road system. Road planning, design and management requires tools to ensure that roads have the right geometry, traffic layout and equipment. These include methods for capacity estimation and assessing traffic conditions. Because the paper focu[...]
7
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 9 (20 ) 46--55
PL Na sieci autostrad i dróg ekspresowych buduje się miejsca odpoczynku dla podróżnych (MOP-y), głównie w celach chwilowego odpoczynku i przerwy w monotonii podróżowania. Chwila relaksu w podróży zapewnia kierowcom odpoczynek od skupienia i koncentracji umysłu, powodując regenerację organizmu, a pasaż[...]
EN The paper concerns on the issue of development of Service Areas type I. The problem is shown on the example of Service Areas along the A20 highway in Germany.
8
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 105-108
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz modelowania hałasu środowiska autostrady obwodnicy miasta Poznania, Komorniki - Krzesiny. Zaprezentowane rezultaty badań związane były z monitoringiem (diagnozowaniem) poziomu hałasu wokół autostrady, w miarę włączania do eksploatacji kolejnych odcinków [...]
EN The article presents the results of noise measurement investigated at the motorway ring road of Poznań at the distance from Komorniki to Krzesiny. The presented results of research dealt with monitoring (diagnosis) of the level of noise surrounding the motorway, as the following parts of payable A2 [...]
9
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 3 72-74
10
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 1 45-51
PL Liczba przejść dla zwierząt budowanych w ostatnim czasie w Polsce wzrosła. Powiązane jest to z szybkim rozwojem sieci dróg, które często przecinają trasy migracji zwierząt. Zarówno w Polsce jak i innych krajach w tego typu przypadkach do budowy przejść używane są konstrukcje stalowe z blachy faliste[...]
EN Recently the number of animal crossings built in Poland has increased. This is connected with fast growth of road network and traffic which conflict with animal migration routes. In many cases both in Poland and other countries corrugated steel plate structures (CSPS) for construction of animal pass[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 11 42-46
EN Infiltration groundwater intake in Kępa Bogumiłowicka exploited by Waterworks Tarnów Ltd, apart from infiltration groundwater intake in Swierczków and surface water intake, determines one of three sources of water-supply for agglomeration of Tarnów. Despite very high compliance to pollutions infiltr[...]
12
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 341-350
PL W artykule podano skład mineralny melafiru i omówiono trwałość zawartych w skale minerałów pod kątem wpływu czynników atmosferycznych. W wyniku analizy stwierdzono, że badany melafir zawiera ponad 50% minerałów nieodpornych na czynniki atmosferyczne. Zaistniałe szybkie zużycie powierzchni górnej war[...]
EN The surface layer of the Konin-Września motorway section was made between July and November of 2001. Although the tests of melaphyre aggregates against grade and class requirements had confirmed that grits were the first class and grade according to the Polish standards, the motorway has been wearin[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 309-318
PL Ten referat powiązany ze stosowaniem Inteligentnego Systemu Transportowego na Słowacji oparty jest na unowocześnionej aplikacji IST - System Informacji i Sterowania Autostrady w Bratysławie. Referat dotyczy określonych kroków na polu zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) na Słowa[...]
EN The paper is dealing with the situation of Intelligent Transportation Systems in Slovakia spotted on the new up-graded ITS application of Motorway Information and Control System in Bratislava. The paper is dealing with the specific steps on the field of ITS deployment in Slovakia. The goals of ITS S[...]
14
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 92--96
PL Program rozwoju sieci dróg w Polsce, a w szczególności autostrad, budził zawsze duże zainteresowanie społeczne. Na budowaniu dróg, podobnie jak na piłce nożnej, znają się wszyscy i mają na ten temat dużo do powiedzenia. Stąd także wynikały dyskusje o przebiegu przyszłej autostrady przez Warszawę lub[...]
EN The programm of road network development has always been an issue of high social interest. When it comes to both road construction and football, it seems that everyone is an expert. This is the reason for countless discussions on the course of future highway running through Warsaw, or on the other h[...]
15
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 7 54
PL Kierowcy korzystający z płatnego odcinka A4 między Katowicami a Krakowem będą mogli mniej płacić za przejazd. To efekt sprzedaży biletów rabatowych w internecie.
EN Drivers who travel the toll section of the A4 motorway between Katowice and Kraków will pay less owing to the newly-introduced option of buying the tickets through the Internet.
16
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 74--75
PL Węzeł „Sośnica” będzie największym drogowym węzłem w Polsce. Połączy dwie autostrady transeuropejskie A1 i A4 oraz drogę krajową nr 44. Dzięki temu możliwy będzie szybki transport w kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe.
EN The Sośnica node is to be the biggest node in Poland, which is to link two trans-European motorways (A1 and A4) with the state road No. 44. Thus, the fast transport from East to West and North to South will be possible.
17
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 101--110
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg na przykładzie odcinka autostrady A4. Zawiera on informacje dotyczące podstaw prawnych związanych z tą tematyką oraz opisem standardów zimowego utrzymania dróg. Przedstawiono w nim również zjawiska atmosferyczne, ich wpływ na u[...]
EN In this article presented issues connected with winter motorway maintenance on example of a part of A4 motorway. It contains information concerning legal basics connecting with these subject area and description of standards of winter motorway maintenance. Here presented also atmospheric phenomena, [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 117--128
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg na przykładzie odcinka autostrady A4. Zawiera on analizę informacji pozyskanych na przestrzeni kilku lat. Na jej podstawie zaproponowano zmiany mające na celu poprawę istniejącego stanu.
EN In this article presented issues connected with winter motorway maintenance on example of a part of A4 motorway. It consists analysis of reached information for few years. On that base changes was suggested, which aimed improvement of real condition.
19
75%
Drogownictwo
2014 nr 12 383--387
PL Artykuł prezentuje opis istniejącego oznakowania pionowego w rejonie węzłów autostradowych. Przedstawiono szczegółowy opis znaku E- 20 (tablica węzła drogowego na autostradzie), dokonano jego krytycznej oceny oraz przedstawiono przykłady zagraniczne. Zaproponowano nową treść znaku zawierającą więcej[...]
EN The paper presents a description of the vertical road signs in the area of junctions on the motorway. Detailed description of sign E-20 (sign of junction on the motorway), its critical assessment and foreign examples was presented. New content of the sign, which contains more useful information for [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 17-26
PL W Artykule przedstawiono dyskretny model ruchu drogowego. Znamy model Nagela-Schreckenberga oparty na automatach komórkowych, został rozszerzony o dodatkowe pasma ruchu. Opracowano nowy zestaw reguł zmiany stanów, umożliwiający manewr zmiany pasa ruchu: wyprzedzania oraz powrotu na pas przeznaczony [...]
EN A discrete model to simulate multi-way traffic flow is introduced. The well known cellular automata Nagel-Schreckenberg model is extended by adding extra road lanes. New set of state rules is developed to provide lane change manoeuvre for vehicle overtaking and returning to lane designated for slowe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last