Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motorower
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Samochodowy
2009 z. 3 5--16
PL W artykule podjęto próbę oszacowania rozmiarów światowego parku jednośladowych pojazdów silnikowych (motocykli, skuterów, motorowerów) oraz bieżącej wielkości produkcji w/w kategorii tych pojazdów. Podkreślono istnienie ukształtowanych historycznie całkowicie odmiennych rynków jednośladowych pojazdó[...]
EN The topic of the article is to assess the volume of the worldwide park of one-track motor vehicles (motorcycles, scooters and motor-bicycles) and the current volume of production of the aforementioned vehicles. Attention is given to the fact that the one-track motor vehicles markets are historically[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 949--954
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchniach o różnych wartościach współczynnika przyczepności, tj. na suchych nawierzchniach: asfaltowej, szutrowej i wykonanej z betonowej kostki brukowej. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średni[...]
EN The paper presents the results of the moped braking process on different dry surfaces: asphalt, gravel and made of concrete paving. Researches were conducted to identify possible to obtain moped deceleration. Attempts were made for the two initial speeds: 30 and 50 km/h and for the three variants of[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 866--870
PL W pracy zamieszczono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchni z kostki betonowej. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średnich wartości pełnego opóźnienia pojazdu w zależności od sposobu hamowania motorowerem. Próby wykonano dla dwóch prędkości początkowyc[...]
EN The paper presents the results of the moped braking process on the surface with a high friction coefficient. Tests were conducted to determine possible mean fully developed decelerations for moped. Tests were conducted for two initial speeds: 30 and 50 kph and for three variants of braking: only the[...]
4
80%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2018 nr 21(1) 65--79
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji i wielkości produkcji przemysłu dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW). Analiza została dokonana w oparciu o dostępne dane statystyczne stowarzyszeń producentów oraz opracowania statystyczne. Produkcja motocykli i motorowerów zlokali[...]
EN The article contains basic information about the location and production of the industry of two and three wheeled motor vehicles (PTW). The analysis was carried out on the basis of available statistical data of producers’ associations and statistical studies. The production of motorcycles and mopeds[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last