Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motorcyclist
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 3 329--342
EN This article proposes a method for a comprehensive assessment of the effect of integral motorcycle helmets on physiological and cognitive responses of motorcyclists. To verify the reliability of commonly used tests, we conducted experiments with 5 motorcyclists. We recorded changes in physiological [...]
2
86%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 6 14-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy pod kaskiem integralnym, na funkcje fizjologicznie i poznawcze motocyklisty. Określono, iż używanie kasku prowadziło do obniżenia dopuszczalnej normy stężenia tlenu (20%), chwi[...]
EN This paper presents the results of a study the influence of the limited-space environment around the head, appeared during wearing integral helmet, on human physiological and cognitive functions. It was defined that utilizing the helmet conducted to decrease admissible value of oxygen (20%), tempora[...]
3
86%
Transport Samochodowy
2010 z. 1 93--107
PL Stalowe bariery energochłonne, instalowane na poboczu dróg i na pasie rozdzielającym jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu w celu niedopuszczenia do zjechania samochodu z drogi, są śmiertelnie niebezpieczne dla motocyklistów. Powołany przez EuroRAP Zespół Oceny Bezpieczeństwa Motocyklistów w Ruchu [...]
EN Steel energy absorbing barriers, installed on the road side and the central reservation separating opposite direction traffic to stop cars from leaving the road, are a deadly dangerous to the motorcyclists. The Team for Evaluating Motorcyclists’ Safety in the Road Traffic appointed by EuroRAP, deter[...]
4
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w okresie lat 2010-2015. W artykule porównano ogólną liczbę wypadków na polskich drogach w stosunku do liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów. Przedstawiono udział procentowy p[...]
EN The article presents an analysis of the safety of unprotected road users in the period 2010-2015. The article compares the total number of accidents on Polish roads in relation to the number of accidents involving pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders. It shows the percentage of indi[...]
5
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 53--58
PL Celem pracy było zaprojektowanie i opracowanie tkanin dżinsowych o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie podczas uderzenia z przeznaczeniem na odzież dla motocyklistów. W tym celu użyto kilku rodzajów przędzy i konstrukcji z tkaniny. Celem było osiągnięcie standardowych wymagań odporno[...]
EN This study aims to design and develop denim fabrics with enhanced mechanical and impact abrasion resistance performance using different materials, yarn types and fabric constructions. It was aimed to reach the standard impact abrasion resistance requirements of motorcycle protective clothing for Lev[...]
6
72%
Logistyka
PL Ruch drogowy, w którym realizowane są również zdania transportowe jest domeną wysokiego ryzyka, który niesie ze sobą nie tylko skutki w postaci strat materialnych, ale również możliwe obrażenia uczestników zdarzenia. W szczególności zdarzenia drogowe z udziałem motocykli skutkują zazwyczaj poważnymi[...]
EN In the article an example of estimating the speed of vehicles and taken verifications was presented of manoeuvres by drivers in the security context in the road traffic. The analysed problem was presented based on the case study of the road event consisting it in being struck by a motorbike into the[...]
7
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 3/79 59-74
PL Bezpieczeństwo motocykli jest skomplikowanym systemem obejmującym wiele aspektów i czynników. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa motocyklistów. Opisane są działania podejmowane w systemie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) w zakresie bezpieczeństwa[...]
EN Safety of motorcycles is a complicated system embracing of many aspects and factors. Most important problems connected with improvement of safety of motorcyclists have been discussed in the article. There are described activities undertaken in system ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) in rang[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last