Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motorcycle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rekonstrukcję wypadku z udziałem motocykla. Rekonstrukcje wypadków z udziałem motocykli często są bardziej złożone niż typowe zderzenia samochodów. Motocykl wraz z kierującym stanowią układ dwóch mas, z pasażerem - trzech. W związku z tym niejednokrotnie nie można zastosować[...]
EN The reconstruction of a motorcycle accident is more complicated than a reconstruction of a car accident. This is because a motorcycle with the motorcyclist are comprising a dynamic system with two mass-centers, or three if there is a passenger involved. Because of this setup one cannot utilize stand[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem referatu jest przedstawienie prac związanych z badaniami i testami poduszek powietrznych w motocyklach. Różne ośrodki naukowo-badawcze i koncerny produkujące motocykle podjęły próby zastosowania poduszek gazowych w celu ochrony motocyklistów, jednak żadna poduszka powietrzna nie uzyskała homol[...]
EN The aim of the paper is presentation of results of tests which were carried out on airbags for motorcycle. Different research institutes and motorcycle manufactures tried to apply the airbags for protection of drivers of motorcycle. None construction has obtained certification of approval. Results o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 159-167
PL Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć zagadnienia bezpieczeństwa biernego w motocyklach i przedstawić krótki opis badań nad zastosowaniem poduszek powietrznych we współczesnych motocyklach.
EN This paper introduces problems of vehicle safety in motorcycles. Application of motorcycle airbags and theirs research is presented.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 143--152
PL Artykuł jest przeglądem wybranych konstrukcji motocykli przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych: zwykły motocykl jednośladowy ze specjalnymi kółkami pomocniczymi ustawianymi siłownikiem hydraulicznym, stabilizującymi pojazd, motocykle z wózkami bocznymi dla motocyklistów na wózkach i bez wózków in[...]
EN There is review of construction of motorcycles for disabled in this paper. Normal motorcycle with special hydraulically operated side-mounted wheels that hold the bike upright at a stop and can be lowered by flipping a switch, and side-mounted wheels that stabilize the motorcycle. The Kliktronic Ele[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono projekt systemu kontroli wtrysku paliwa na przykładzie silnika JS125-6 A. System bazuje na rezultatach testów charakterystyki silnika, właściwości dynamicznych czy emisji spalin.
EN Based on the JS125-6 A motorcycle, the electronic control fuel injection system and develop the electronic control system software was designed. The MAP figure of the electronic control fuel injection system advanced ignition angle is obtained through experiments. Based on the result, a series tests[...]
6
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 723--730
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla na podstawie drgań i wibracji. Pod tym kątem zaprezentowano wybrane wyniki rejestracji parametrów ruchu motocykla w warunkach miejskich i terenowych. Zwrócono uwagę na główne problemy występujące podczas detekc[...]
EN In this paper, the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The first part of article refers to usage of vibrations. The results of motorcycle’s movement parameters registrations (in the urban environment and in the terrain) are presented. The major[...]
7
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 731--738
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla na podstawie rejestracji emisji dźwięku. W tym celu zaprezentowano wybrane wyniki analizy komputerowej emisji akustycznej typowych i „krytycznych” sytuacji drogowych z udziałem motocykla. Na tej podstawie sform[...]
EN In this paper, the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The second part of article refers to usage of motorcycle’s sound emission. For that purpose some chosen results of computer analysis are presented, both for typical sound emissions and for [...]
8
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 739--748
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla za pomocą metod cyfrowego przetwarzania obrazów. Omówiono techniki analizy obrazów rejestrowanych przez nahełmowe systemy kamer i przedstawiono podstawowe założenia projektowe sprzętowej realizacji videotracker[...]
EN In this paper the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The third part of article refers to usage of digital image processing methods. The techniques for analyzing images recorded by the helmet camera systems are described. The authors present al[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 6104--6109
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów drogowych wykonanych w celu oceny wpływu zmian ciśnienia w ogumieniu motocykla na efektywność hamowania. Ponieważ, pomimo iż stosowanych obecnie jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych w motocyklach wciąż szeroko wykorzystywane są układy z d[...]
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence of pressure in tires of motorcycle on braking effect. The importance of the brake modulation in the braking maneuver has been also discussed. Brake systems for motorcycles are available in many different designs with [...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 6 1339--1345, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu na rozpędzania dwóch motocykli w określonym za-kresie prędkości, na określonych biegach. Rejestrowano wartości przyspieszenia i czas rozpędzania. Na podstawie elementarnej zależności określono średnią wartość przyspieszenia. Wyniki badań porównano do prz[...]
EN The article presents the result of tests relies on the measurement of motorcycles acceleration in speed range for certain gear. Recorded parameter was longitude acceleration and time of dispersing. On the basis of elemental equation it was calculated average value of the acceleration. The results we[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 159--162, CD
PL Użytkowanie motocykli powoduje bezpośrednie oddziaływanie drgań i hałasu na ich użytkowników. Jednym z istotnych zagrożeń jest wysoki poziom dźwięku docierający do narządu słuchu motocyklisty i pasażera. Kaski motocyklowe oprócz zapewnienia ochrony głowy, powodują również ograniczenie poziomu dźwięk[...]
EN The use of motorcycles directly affects their users through vibration and noise. One of the major threats is the high level of sound that reaches the hearing organ of the motorcyclist and the passenger. Motorcycle helmets, in addition to protecting the head, also reduce the level of noise that motor[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 743--748, CD
PL W artykule omówione zostały tendencje rozwojowe oraz stosowane obecnie rozwiązania w nowoczesnych silnikach motocykli. Mniej rygorystyczne normy emisji spalin, oraz inne przeznaczenie silników są przyczyną znacznych rozbieżności konstrukcyjnych pomiędzy silnikami motocykli a pojazdów samochodowych. [...]
EN The article discusses the development trends and the solutions currently used in modern engines of motorcycles. Less stringent exhaust emission standards, as well as other purpose engines are the cause of significant discrepancies between the design engines of motorcycles and cars. The increase in w[...]
13
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 163--167, CD
PL Badanie sprawności technicznej pojazdów jednośladowych na stacjach diagnostycznych ma ograniczony zakres. Praktycznie nie przeprowadza się badania zawieszenia tych pojazdów. Jego sprawność wpływa na wiele czynników zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i komfortem jazdy motocyklem. Niektóre z tyc[...]
EN Examination of motorcycles conducted by a motor vehicle inspection station in order to check they meet a minimum technical standard is limited. The bike’s suspension is not inspected practically. The suspension’s technical functionality influences many factors related to safety standards and driving[...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 4 4647--4661, CD2
PL Badania drogowe pojazdów jednośladowych wykonuje się wykorzystując zintegrowane moduły pomiarowe cechujące się niewielkimi rozmiarami małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. Uniwersalność takich układów jest podyktowana warunkami zabudowy na obiekcie badań oraz koniecznością ni[...]
EN Road tests of two-wheeled vehicles is carried out using an integrated measurement modules are characterized by small size and low weight own independent memory modules and power supply. The versatility of these systems is dictated by the zoning on the subject of research and the necessity of elimina[...]
15
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule dokonano analizy krajowego rynku pojazdów 2- i 3-kołowych na tle produkcji światowej. Przedstawiono światowe wymagania dotyczące emisji składników szkodliwych spalin odnośnie tych pojazdów jak również oceniono emisję tej kategorii pojazdów w Polsce. Przedstawiono przykładowe technologie r[...]
EN In paper accomplished analysis of market of 2 and 3 wheelers both national as world. Presented world requirements in range of emission of exhaust pollutants with reference to these vehicles as well as estimated this emission in Poland from this category of vehicles. Presented exemplary reduction tec[...]
16
63%
Transport Samochodowy
2009 z. 3 5--16
PL W artykule podjęto próbę oszacowania rozmiarów światowego parku jednośladowych pojazdów silnikowych (motocykli, skuterów, motorowerów) oraz bieżącej wielkości produkcji w/w kategorii tych pojazdów. Podkreślono istnienie ukształtowanych historycznie całkowicie odmiennych rynków jednośladowych pojazdó[...]
EN The topic of the article is to assess the volume of the worldwide park of one-track motor vehicles (motorcycles, scooters and motor-bicycles) and the current volume of production of the aforementioned vehicles. Attention is given to the fact that the one-track motor vehicles markets are historically[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 144--149
PL W artykule omówiony został projekt i proces programowania aplikacji mobilnej służącej użytkownikowi motocykla i wspomagającej go w obsłudze serwisowej. Aplikacja równolegle programowana i testowana była na dwa systemy mobilne: Windows Phone i Android. W obydwu systemach aplikację wspomaga lokalna ba[...]
EN The aim of the work was to develop a mobile application supporting the servicing of the motorcycle by providing information to the user of the performed and required to carry out operations against the selected vehicle. Through the use of two popular operating systems for mobile devices, it was poss[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule, na przykładzie ramy motocykla, przedstawiono wykorzystanie w procesie projektowania systemów CAD/CAE do modelowania części i symulacji występujących w nich naprężeń.
EN The article describes on the example of the motorcycle frame, the possibility of the use of CAD/CAE in the design process for part modeling and simulation of stresses occurring in them.
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 205-210
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
20
63%
Machine Dynamics Problems
EN Possibility of speed reducing with high intensity is one of the most significant dynamic parameters conditioning usage safety of vehicles in road traffic. Although cars' braking effectiveness was broadly recognized and described (Dudziak, 2002; Gaca, 2002; Gillespie, 1992; Ślaski et al., 2001), but [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last