Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motorbike
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 749--756
PL Praca zawiera opis koncepcji detektora zdarzeń krytycznych (DZK) z udziałem motocykla, którego zasada działania polega na czasowoczęstotliwościowym przetwarzaniu sygnałów z różnego rodzaju czujników pomiarowych, a następnie programowym porównaniu ze wzorcem zdarzeń krytycznych zaimplementowanych w p[...]
EN The paper describes the conception of detection system for critical incidents (DSCI) with motorcycle’s participation. The principle of DSCI is the timefrequency signal processing of various types of sensors and program comparison to the model of critical events storaged in DSCI computer memory. The [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 58--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
3
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 49--62
PL W sytuacji wystąpienia zagrożenia kierujący motocyklem musi w ułamku sekundy zdecydować, jaki manewr obronny wykonać. Najczęściej wybieranym manewrem jest hamowanie. Rozpoczęcie hamowania motocyklem wiąże się dodatkowo z wyborem hamulca, którego użyje kierowca. Ma on tutaj do wyboru użycie hamulca p[...]
EN In the event of an emergency, head of the motorcycle has a split second to decide what to do defensive maneuver. The most common choice is the braking maneuver. Starting motorcycle braking is associated with the selection of additional brake, which uses a driver. It is here to choose to use the fron[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 949--954
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchniach o różnych wartościach współczynnika przyczepności, tj. na suchych nawierzchniach: asfaltowej, szutrowej i wykonanej z betonowej kostki brukowej. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średni[...]
EN The paper presents the results of the moped braking process on different dry surfaces: asphalt, gravel and made of concrete paving. Researches were conducted to identify possible to obtain moped deceleration. Attempts were made for the two initial speeds: 30 and 50 km/h and for the three variants of[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 866--870
PL W pracy zamieszczono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchni z kostki betonowej. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średnich wartości pełnego opóźnienia pojazdu w zależności od sposobu hamowania motorowerem. Próby wykonano dla dwóch prędkości początkowyc[...]
EN The paper presents the results of the moped braking process on the surface with a high friction coefficient. Tests were conducted to determine possible mean fully developed decelerations for moped. Tests were conducted for two initial speeds: 30 and 50 kph and for three variants of braking: only the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last