Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule autor przekonuje, iż przedsiębiorstwa transportowe powinny dążyć do kreowania wysokiej wartości usług dla użytkowników. Wiąże się to z kreowaniem wysokiej konkurencyjności co przekłada się na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw transportowych. Autor przedstawił strukturę majątku i źródła[...]
2
84%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 2 129-136
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody faktoryzacji do przeprowadzenia oceny niezawodnościowej dowolnego fragmentu sieci komunikacyjnej w dużej aglomeracji miejskiej. W tym celu dokonano modyfikacji algorytmu faktoryzacji. Potwierdzenie skuteczności proponowanej metody obliczeniowej może umożl[...]
EN This paper presents a method of factoring algorithms and modifying this method for estimating the reliability of road networkes in a city. after verification the proposed method may be useful for optimizing motor traffic in big cities.
3
84%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono uproszczone procedury wyboru klas oświetlenia drogowego dla ruchu motorowego i ruchu pieszego, zawarte w raporcie technicznym CEN /TR 13 201-1:2014.
EN The paper presents simplified procedures for selecting of road illumination classes, contained in technical report CEN /TR 13 201-1:2014.
4
84%
Architecture Civil Engineering Environment
2017 Vol. 10, no. 1 131--136
PL Wysoki poziom metali ciężkich w środowisku naturalnym jest niebezpieczny dla ludzi ze względu na możliwą bioakumulację tego typu zanieczyszczeń przez rośliny uprawne oraz roślinożerców. W niniejszym artykule, całkowita zawartość kadmu i ołowiu w pyłach drogowych pobranych z trzech ekranów akustyczny[...]
EN High levels of heavy metals in the environment are dangerous for humans due to possible bioaccumulation of such contaminants by edible plants and herbivores. In this study, total content of cadmium and lead in the barrier dusts sampled from three noise barriers located along E261 expressway in Polan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last