Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motocyklista
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 22--24
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego osiąga się na wiele sposobów. Znaki o zmiennej treści, nowoczesne bariery ochronne, stale modernizowane drogi. Można powiedzieć, że ciągle podnoszone są standardy. Jednak czy dla wszystkich jednakowo? Autor wraz z „Magazynem Autostrady” chciałby zwrócić uwagę na proble[...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 6 14-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy pod kaskiem integralnym, na funkcje fizjologicznie i poznawcze motocyklisty. Określono, iż używanie kasku prowadziło do obniżenia dopuszczalnej normy stężenia tlenu (20%), chwi[...]
EN This paper presents the results of a study the influence of the limited-space environment around the head, appeared during wearing integral helmet, on human physiological and cognitive functions. It was defined that utilizing the helmet conducted to decrease admissible value of oxygen (20%), tempora[...]
3
75%
Transport Samochodowy
2010 z. 1 93--107
PL Stalowe bariery energochłonne, instalowane na poboczu dróg i na pasie rozdzielającym jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu w celu niedopuszczenia do zjechania samochodu z drogi, są śmiertelnie niebezpieczne dla motocyklistów. Powołany przez EuroRAP Zespół Oceny Bezpieczeństwa Motocyklistów w Ruchu [...]
EN Steel energy absorbing barriers, installed on the road side and the central reservation separating opposite direction traffic to stop cars from leaving the road, are a deadly dangerous to the motorcyclists. The Team for Evaluating Motorcyclists’ Safety in the Road Traffic appointed by EuroRAP, deter[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 71-76
PL W artykule przedstawiono badania, których celem było zaprojektowanie kołnierza, skutecznie chroniącego motocyklistów podczas wypadków przed urazem odcinka szyjnego kręgosłupa. Dla potwierdzenia walorów konstrukcji zaproponowanego kołnierza oraz w celu analizy mechanizmu kompresyjnego przeprowadzono[...]
EN Modeling researches concerning design process of the new conception of protective collar against neck injuries during road accidents for motorcyclists are presented in this paper. The aim of the researches was confirmation of collar construction advantages. In order to project goal realization two d[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 53--58
PL Celem pracy było zaprojektowanie i opracowanie tkanin dżinsowych o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie podczas uderzenia z przeznaczeniem na odzież dla motocyklistów. W tym celu użyto kilku rodzajów przędzy i konstrukcji z tkaniny. Celem było osiągnięcie standardowych wymagań odporno[...]
EN This study aims to design and develop denim fabrics with enhanced mechanical and impact abrasion resistance performance using different materials, yarn types and fabric constructions. It was aimed to reach the standard impact abrasion resistance requirements of motorcycle protective clothing for Lev[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 3/79 59-74
PL Bezpieczeństwo motocykli jest skomplikowanym systemem obejmującym wiele aspektów i czynników. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa motocyklistów. Opisane są działania podejmowane w systemie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) w zakresie bezpieczeństwa[...]
EN Safety of motorcycles is a complicated system embracing of many aspects and factors. Most important problems connected with improvement of safety of motorcyclists have been discussed in the article. There are described activities undertaken in system ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) in rang[...]
7
51%
Transport Samochodowy
2018 z. 3-4 37--49
PL Artykuł przedstawia zrealizowany przez ITS projekt badawczy SaferWheels, którego celem było badanie przyczyn wypadków z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów na miejscu zdarzenia. W publikacji opisany został zakres i metoda prowadzenia pogłębionych badań w Polsce, w wyniku których ze[...]
EN The article presents SaferWheels research project ran by ITS, which aim was to investigate the causes of accidents involving motorcyclists, moped-riders and cyclists at the scene. The publication describes the scope and method of conducting in-depth research in Poland, as a result of which data from[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last