Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motocykliści
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 132 731--747
PL W niniejszym artykule analizowano zależności między skłonnością do podejmowania zachowań ryzykownych i agresywnych na drodze a zmiennymi osobowymi w grupie osób amatorsko uprawiających turystykę motocyklową i osób posiadających prawo jazdy kategorii B. Przebadano grupę 72 kierowców. Otrzymane wyniki[...]
EN This article analyzes the relation between the tendency to take risky and aggressive behaviour on the road and the personal variables in the group of people who are engaged in motorcycle tourism and have driving license of category B. The research was conducted in a group of 72 drivers. The obtained[...]
2
84%
Drogownictwo
2010 nr 3 90-97
PL Drogowe bariery ochronne są mniej bezpieczne dla motocyklistów niż dla użytkowników pojazdów czterokołowych i mogą być przyczyną poważnych urazów ciała lub śmierci. Autor przedstawił wyniki prób zderzeniowych i ich analizy. Skutki zderzenia z barierą zależą od pozycji motocykla (pionowa, pozioma) i [...]
EN Road safety barriers are more dangerous for motor cyclists than for users of four wheel vehicles and they may cause serious injury or death. The author presented the results of crush tests and their analysis. Consequences of collision with the barrier depend on motorcycle position (horizontal or ver[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w okresie lat 2010-2015. W artykule porównano ogólną liczbę wypadków na polskich drogach w stosunku do liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów. Przedstawiono udział procentowy p[...]
EN The article presents an analysis of the safety of unprotected road users in the period 2010-2015. The article compares the total number of accidents on Polish roads in relation to the number of accidents involving pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders. It shows the percentage of indi[...]
4
84%
Logistyka
PL Ruch drogowy, w którym realizowane są również zdania transportowe jest domeną wysokiego ryzyka, który niesie ze sobą nie tylko skutki w postaci strat materialnych, ale również możliwe obrażenia uczestników zdarzenia. W szczególności zdarzenia drogowe z udziałem motocykli skutkują zazwyczaj poważnymi[...]
EN In the article an example of estimating the speed of vehicles and taken verifications was presented of manoeuvres by drivers in the security context in the road traffic. The analysed problem was presented based on the case study of the road event consisting it in being struck by a motorbike into the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last