Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motocykle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 259-271
PL W artykule przedstawiono typy motocykli produkowanych, bądź składanych w okresie przedwojennym przez polskie fabryki i montownie. Były to konstrukcje całkowicie polskie, lub z wykorzystaniem podzespołów i części licencyjnych z innych państw. Analizie poddano zastosowane rozwiązania techniczne oraz p[...]
EN This article presents the types of motorcycles produced or assembled by Polish factories and assembly plants in the pre-war period before World War II. These were entirely Polish constructions, or constructions with components or license parts from other countries. The article analyzes the technolog[...]
3
72%
Journal of KONES
PL W procesie rejestracji, klasyfikacji i dopuszczania do ruchu motorowerów, motocykli i czterokołowców ważne jest odpowiednie stosowanie użytego w przepisach nazewnictwa przedmiotowych pojazdów i innych cech technicznych mających istotne znaczenie prawne. Precyzja stosowania pojęć podczas postępowań p[...]
EN In the registration process as well as classification and putting into service of mopeds, motorcycles and quadricycles, very important is a proper use of precise technical nomenclature and definitions, as it cause the essential legal consequences. This nomenclature and definitions would be used duri[...]
4
72%
Silniki Spalinowe
PL W artykule dokonano analizy krajowego rynku pojazdów 2- i 3-kołowych na tle produkcji światowej. Przedstawiono światowe wymagania dotyczące emisji składników szkodliwych spalin odnośnie tych pojazdów jak również oceniono emisję tej kategorii pojazdów w Polsce. Przedstawiono przykładowe technologie r[...]
EN In paper accomplished analysis of market of 2 and 3 wheelers both national as world. Presented world requirements in range of emission of exhaust pollutants with reference to these vehicles as well as estimated this emission in Poland from this category of vehicles. Presented exemplary reduction tec[...]
5
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 158--167
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty eksploatacji motocykli we współczesnych siłach zbrojnych. Scharakteryzowano wybrane typy motocykli, ich rozwiązania i parametry techniczne. Odniesiono się do fabrycznego systemu obsługowo-naprawczego motocykli, przeanalizowano wybrane czynności. Zwrócono uwag[...]
EN This article presents chosen aspects of motorcycle exploitation in contemporary armed forces. Certain types of motorcycles have been presented, as well as their technical solutions and parameters. The authors have made reference to the motorcycle maintenance-repair system and have analyzed chosen ac[...]
6
58%
Journal of KONES
PL Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie tematu „problemy klasyfikacyjne w procesie rejestracji i dopuszczania do ruchu motorowerów, motocykli i czterokołowców" i ma na celu opisanie stosowanego w przepisach nazewnictwa przedmiotowych pojazdów i innych cech technicznych mających istotne znaczenie [...]
EN In the registration process as well as classification and putting into service of mopeds, motorcycles and quadricycles, very important is a proper use of precise technical nomenclature and definitions. This nomenclature and definitions would be used during the whole vehicle's lifetime (e.g. taxation[...]
7
58%
Logistyka
2015 nr 4 5106--5110, CD 2
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań różnych układów wydechowych spalin zamontowanych na pojeździe jednośladowym. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu układu wydechowego na charakterystykę zewnętrzną silnika oraz określenie jaki jest wpływ modyfikacji układu wydechowego[...]
EN The article presents the results of various gas exhaust systems mounted on one-track vehicle research. The point of conducted investigation was to define the influence of exhaust gas system modification on engine performance and emitted noise level. Running stationary tests allowed relating results [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last