Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motocykl
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem referatu jest przedstawienie prac związanych z badaniami i testami poduszek powietrznych w motocyklach. Różne ośrodki naukowo-badawcze i koncerny produkujące motocykle podjęły próby zastosowania poduszek gazowych w celu ochrony motocyklistów, jednak żadna poduszka powietrzna nie uzyskała homol[...]
EN The aim of the paper is presentation of results of tests which were carried out on airbags for motorcycle. Different research institutes and motorcycle manufactures tried to apply the airbags for protection of drivers of motorcycle. None construction has obtained certification of approval. Results o[...]
2
100%
Pneumatyka
2000 nr 4 54-55
PL Nie ma chyba na świecie drugiego takiego produktu, który by wyzwalał (i wyzwala nadal) ogromne zasoby ludzkiej pomysłowości.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 159-167
PL Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć zagadnienia bezpieczeństwa biernego w motocyklach i przedstawić krótki opis badań nad zastosowaniem poduszek powietrznych we współczesnych motocyklach.
EN This paper introduces problems of vehicle safety in motorcycles. Application of motorcycle airbags and theirs research is presented.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 143--152
PL Artykuł jest przeglądem wybranych konstrukcji motocykli przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych: zwykły motocykl jednośladowy ze specjalnymi kółkami pomocniczymi ustawianymi siłownikiem hydraulicznym, stabilizującymi pojazd, motocykle z wózkami bocznymi dla motocyklistów na wózkach i bez wózków in[...]
EN There is review of construction of motorcycles for disabled in this paper. Normal motorcycle with special hydraulically operated side-mounted wheels that hold the bike upright at a stop and can be lowered by flipping a switch, and side-mounted wheels that stabilize the motorcycle. The Kliktronic Ele[...]
5
75%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 38--41
PL Spośród automatycznych sposobów kierowania ruchem drogowym najpopularniejsza jest sygnalizacja świetlna. Jest ona dość powszechna, ale różni się często stopniem skomplikowania – od prostych sygnalizacji stałoczasowych o jednym programie, do skomplikowanych rozwiązań dopasowujących się do natężenia r[...]
6
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 723--730
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla na podstawie drgań i wibracji. Pod tym kątem zaprezentowano wybrane wyniki rejestracji parametrów ruchu motocykla w warunkach miejskich i terenowych. Zwrócono uwagę na główne problemy występujące podczas detekc[...]
EN In this paper, the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The first part of article refers to usage of vibrations. The results of motorcycle’s movement parameters registrations (in the urban environment and in the terrain) are presented. The major[...]
7
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 731--738
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla na podstawie rejestracji emisji dźwięku. W tym celu zaprezentowano wybrane wyniki analizy komputerowej emisji akustycznej typowych i „krytycznych” sytuacji drogowych z udziałem motocykla. Na tej podstawie sform[...]
EN In this paper, the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The second part of article refers to usage of motorcycle’s sound emission. For that purpose some chosen results of computer analysis are presented, both for typical sound emissions and for [...]
8
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 739--748
PL W referacie poddano analizie możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla za pomocą metod cyfrowego przetwarzania obrazów. Omówiono techniki analizy obrazów rejestrowanych przez nahełmowe systemy kamer i przedstawiono podstawowe założenia projektowe sprzętowej realizacji videotracker[...]
EN In this paper the possibilities of critical incident detection with motorcycle’s participation are discussed. The third part of article refers to usage of digital image processing methods. The techniques for analyzing images recorded by the helmet camera systems are described. The authors present al[...]
9
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 749--756
PL Praca zawiera opis koncepcji detektora zdarzeń krytycznych (DZK) z udziałem motocykla, którego zasada działania polega na czasowoczęstotliwościowym przetwarzaniu sygnałów z różnego rodzaju czujników pomiarowych, a następnie programowym porównaniu ze wzorcem zdarzeń krytycznych zaimplementowanych w p[...]
EN The paper describes the conception of detection system for critical incidents (DSCI) with motorcycle’s participation. The principle of DSCI is the timefrequency signal processing of various types of sensors and program comparison to the model of critical events storaged in DSCI computer memory. The [...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 6104--6109
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów drogowych wykonanych w celu oceny wpływu zmian ciśnienia w ogumieniu motocykla na efektywność hamowania. Ponieważ, pomimo iż stosowanych obecnie jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych układów hamulcowych w motocyklach wciąż szeroko wykorzystywane są układy z d[...]
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence of pressure in tires of motorcycle on braking effect. The importance of the brake modulation in the braking maneuver has been also discussed. Brake systems for motorcycles are available in many different designs with [...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 6 1339--1345, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu na rozpędzania dwóch motocykli w określonym za-kresie prędkości, na określonych biegach. Rejestrowano wartości przyspieszenia i czas rozpędzania. Na podstawie elementarnej zależności określono średnią wartość przyspieszenia. Wyniki badań porównano do prz[...]
EN The article presents the result of tests relies on the measurement of motorcycles acceleration in speed range for certain gear. Recorded parameter was longitude acceleration and time of dispersing. On the basis of elemental equation it was calculated average value of the acceleration. The results we[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 159--162, CD
PL Użytkowanie motocykli powoduje bezpośrednie oddziaływanie drgań i hałasu na ich użytkowników. Jednym z istotnych zagrożeń jest wysoki poziom dźwięku docierający do narządu słuchu motocyklisty i pasażera. Kaski motocyklowe oprócz zapewnienia ochrony głowy, powodują również ograniczenie poziomu dźwięk[...]
EN The use of motorcycles directly affects their users through vibration and noise. One of the major threats is the high level of sound that reaches the hearing organ of the motorcyclist and the passenger. Motorcycle helmets, in addition to protecting the head, also reduce the level of noise that motor[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 743--748, CD
PL W artykule omówione zostały tendencje rozwojowe oraz stosowane obecnie rozwiązania w nowoczesnych silnikach motocykli. Mniej rygorystyczne normy emisji spalin, oraz inne przeznaczenie silników są przyczyną znacznych rozbieżności konstrukcyjnych pomiędzy silnikami motocykli a pojazdów samochodowych. [...]
EN The article discusses the development trends and the solutions currently used in modern engines of motorcycles. Less stringent exhaust emission standards, as well as other purpose engines are the cause of significant discrepancies between the design engines of motorcycles and cars. The increase in w[...]
14
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 163--167, CD
PL Badanie sprawności technicznej pojazdów jednośladowych na stacjach diagnostycznych ma ograniczony zakres. Praktycznie nie przeprowadza się badania zawieszenia tych pojazdów. Jego sprawność wpływa na wiele czynników zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i komfortem jazdy motocyklem. Niektóre z tyc[...]
EN Examination of motorcycles conducted by a motor vehicle inspection station in order to check they meet a minimum technical standard is limited. The bike’s suspension is not inspected practically. The suspension’s technical functionality influences many factors related to safety standards and driving[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 58--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
16
75%
Logistyka
2015 nr 4 4647--4661, CD2
PL Badania drogowe pojazdów jednośladowych wykonuje się wykorzystując zintegrowane moduły pomiarowe cechujące się niewielkimi rozmiarami małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. Uniwersalność takich układów jest podyktowana warunkami zabudowy na obiekcie badań oraz koniecznością ni[...]
EN Road tests of two-wheeled vehicles is carried out using an integrated measurement modules are characterized by small size and low weight own independent memory modules and power supply. The versatility of these systems is dictated by the zoning on the subject of research and the necessity of elimina[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 349-357
PL W pracy przedstawiono próbę identyfikacji parametrów hamowania motocykla na podstawie charakteru śladu współpracy opon z jezdnią. W tym celu przeprowadzono wstępne badania drogowe hamowania motocykla podczas których mierzono i rejestrowano opóźnienie hamownia za pomocą opóźnieniomierza XLMeter. Bada[...]
EN The paper presents an attempt to identify the parameters of braking the motorcycle on the basis of skidmarks nature. For this purpose, an initial road tests of motorcycle braking was made. During this tests braking decelerations of motorcycle was measured and recorded, using the XL-Meter. The test w[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 49--62
PL W sytuacji wystąpienia zagrożenia kierujący motocyklem musi w ułamku sekundy zdecydować, jaki manewr obronny wykonać. Najczęściej wybieranym manewrem jest hamowanie. Rozpoczęcie hamowania motocyklem wiąże się dodatkowo z wyborem hamulca, którego użyje kierowca. Ma on tutaj do wyboru użycie hamulca p[...]
EN In the event of an emergency, head of the motorcycle has a split second to decide what to do defensive maneuver. The most common choice is the braking maneuver. Starting motorcycle braking is associated with the selection of additional brake, which uses a driver. It is here to choose to use the fron[...]
19
63%
Transport Samochodowy
2009 z. 3 5--16
PL W artykule podjęto próbę oszacowania rozmiarów światowego parku jednośladowych pojazdów silnikowych (motocykli, skuterów, motorowerów) oraz bieżącej wielkości produkcji w/w kategorii tych pojazdów. Podkreślono istnienie ukształtowanych historycznie całkowicie odmiennych rynków jednośladowych pojazdó[...]
EN The topic of the article is to assess the volume of the worldwide park of one-track motor vehicles (motorcycles, scooters and motor-bicycles) and the current volume of production of the aforementioned vehicles. Attention is given to the fact that the one-track motor vehicles markets are historically[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 144--149
PL W artykule omówiony został projekt i proces programowania aplikacji mobilnej służącej użytkownikowi motocykla i wspomagającej go w obsłudze serwisowej. Aplikacja równolegle programowana i testowana była na dwa systemy mobilne: Windows Phone i Android. W obydwu systemach aplikację wspomaga lokalna ba[...]
EN The aim of the work was to develop a mobile application supporting the servicing of the motorcycle by providing information to the user of the performed and required to carry out operations against the selected vehicle. Through the use of two popular operating systems for mobile devices, it was poss[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last