Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motion control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia z topologii i sterowania ruchem silników piezoelektrycznych.
EN The paper presents selected problems concerning with topology and motion control of piezoelectric motors.
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL MOXA to znany producent urządzeń automatyki przemysłowej, który ma w swojej ofercie urządzenia takie, jak: przemysłowe switche ethernetowe, serwery portów szeregowych, moduły kontrolno-pomiarowe, karty wieloportowe, mediakonwertery, serwery wideo, urządzenia do bezprzewodowych sieci Ethernet itp. W [...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Przy budowaniu systemów automatyki opartych o sterowniki PLC potrzeba często sporej liczby wejść/wyjść. Zdarza się, że liczba ta jest tak duża, że rozbudowa lokalna staje się już niemożliwa. Bywa również, że sterowany obiekt jest na tyle rozległy, że prowadzenie oddzielnych przewodów do każdego wejś[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 9 100-103
PL Grupa MAN Nutzfahrzeuge Gruppe, 4 października 2007 r. oficjalnie otworzyła swoją nową montownię samochodów ciężarowych typu ciężkiego – o wadze ponad 16t – w Niepołomicach k. Krakowa. Po raz pierwszy firma MAN zainstalowała technologię sieciową i sterującą, jak również systemy I/O (we/wy) firmy Pho[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 4 1437--1441
EN In the paper, a formula for calculation of the jerk of a point moving along a space curve is derived. Such a formula is needed for control of motion to calculate jerks (second derivatives of the velocity) by axes of motion. On the basis of this formula, an expression for the maximum admissible veloc[...]
6
88%
Logistyka
PL Istnieje możliwość wzrostu produktów przy użyciu maszyn o własnej inteligencji. Autonomiczna charakterystyka przemysłowych pojazdów może być optymalizowana poprzez nowoczesne czujniki MEMS. Podczas przejazdu są rejestrowane dane z wbudowanych czujników poprzez mikroprocesor. Charakterystyka przewozu[...]
EN It is possible to increase the productivity using the machines with their own intelligence. The drive characteristic of the autonomous industrial vehicle could be optimized by the modern MEMS sensors. During the drive are recorded and processed data from the build-in sensors through microprocessor. [...]
7
88%
Napędy i Sterowanie
PL Komunikacja przemysłowa, zwłaszcza z wykorzystaniem więcej niż jednej sieci, a więc także łączenie ich i właściwy dobór urządzenia sprzęgającego, nie należy do trywialnych zadań. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom zasady działania oraz podstawowych różnic pomiędzy urządzeniami siec[...]
8
88%
Systems Science
EN This paper presents the results of a fin-rudder controller synthesis for roll reduction where different types of controllers are tested and compared. Three different main types of controllers including PID, advance phase, dual loop transfer recovery (LTR) and sliding mode (SMC) controllers are consi[...]
9
88%
Archives of Control Sciences
2015 Vol. 25, no. 2 263--273
EN The paper addresses the problem of algorithm synthesis for controlling the motion of an electric powered wheelchair. The aim of the algorithm is to stabilize the wheelchair following a linear path and avoiding obstacles if occurred on its way. The main restriction imposed on the project is the appli[...]
10
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The paper is concerned with the problem of tracking control of wheeled mobile robots (WMRs) using predictive control systems. Various kinematic structures of WMRs important from the point of view of motion control are discussed. A hierarchical approach to the problem of motion control of this kind o[...]
11
88%
Vibrations in Physical Systems
2018 Vol. 29 1--9
EN An inertially-driven system that slides on a rough horizontal plane due to periodic oscillations of two internal bodies is studied. Three-phase internal motions with piecewise-constant relative accelerations are considered. It is shown that an always forward motion of the robot can be achieved. The [...]
12
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji, wykorzystującą metodę najmniejszych kwadratów, przystosowaną do modeli parametrycznych ograniczonego rzędu. Na przykładzie otwartej pętli regulacji prędkości zilustrowano różne podejścia do modelowania systemów sterowania. Zademonstrowano ponadto, jak m[...]
EN The paper presents an adapted least squares identification method for reduced-order parametric models. On the example of the open velocity loop, different model approaches were implemented in a motion control system. Furthermore, it is demonstrated how the accuracy of the method can be improved. Fin[...]
13
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono koncepcję sterowania w urządzeniu eksperymentalnym z osią sterowaną pneumatycznie w zamkniętej pętli. Celem była dogodna realizacja eksperymentów technicznych, w których swobodnie implementowano różne struktury sterowania. Ponieważ dwa siłowniki mogą być mechanicznie powiąza[...]
EN The paper presents the control concept for an experimental rig with closed-loop controlled pneumatic axis. The objective is the convenient execution of diverse control technologic experiments using free implementable control structures. Since two actuators can be mechanically linked to one another, [...]
14
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Avariety of approaches for trajectory tracking control of wheeled mobile robots have been implemented. This paper presents a model for a time optimal motion control based on fuzzy logic algorithm for a three wheeled nonholonomic mobile robot with desired function. Simplified kinematic equations of a[...]
15
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL We współczesnych przemysłowych układach sterowania ruchem standardowo wykorzystuje się kaskadowe systemy z pętlą sterowania położeniem, prędkością i pętlą prądową. Dokładna znajomość istotnych parametrów pętli jest podstawą dla optymalizacji działania serworegulatorów. Autorzy opracowali nową metodę[...]
EN Today, a cascaded system of position loop, velocity loop and current loop is standard in industrial motion controllers. The exact knowledge of significant parameters in the loops is the basis for the tuning of the servo controllers. A new method to support the commissioning has been developed. It en[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 72--75
PL W artykule zaprezentowano projekt i konstrukcję jednobiegunowego napędu silnika DC. Do tego celu wykorzystano mikrokontroler ADuC812 który dodatkowo przetwarza dane z czujników.
EN The paper deals with design and construction of unipolar PWM driver for DC motor motion control. The drive control element is ADuC812 microcontroller, which not only controls DC motor but also process information from several sensors. There are described used electric drive characteristics, principl[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 3 125-128
PL W teorii regulacji układy regulacji nadążnej położenia stosowane w automatyzacji elementów mechanicznych określane są mianem serwomechanizmów, natomiast popularnie nazywane są układami sterowania ruchem (ang. motion control). Rozmaite mechanizmy mogą być napędzane siłownikami pneumatycznymi, hydraul[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 177 195-202
EN The robot is able to make plane movements in the surroundings using a locomotive mechanism including planned interaction with the variable surrounding environment. The OMR III control system has been divided into three levels. The external subsystem represents the top level of control. The operator [...]
19
75%
Systems Science
EN This paper presents a variable structure control system for the realization of an aeroelastic system with unsteady aerodynamics. The aeroelastic model describes the plunge and pitch motion of a wing. Based on the sliding mode design technique, a control law for the trajectory control of the pitch an[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 4 3227--3245
PL Obserwacje działania obecnego systemu sygnalizacji świetlnej w Polsce skłaniają do jego modernizacji – system ten z jednej strony uniemożliwia optymalizację sterowania ruchem w pewnych sytuacjach, z drugiej zaś przepisy o sygnalizacji bywają nieprzestrzegane przez zarządców dróg. W niniejszym refera[...]
EN Observations of a currently functioning in Poland traffic lights system shows a need for it’s modernisation. The current system blocks some solutions, which would allow optimisation of traffic management, but also is sometimes neglected by traffic authorities. For this paper a theoretical analysis o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last